Hodina s prorokom Eliášom

 Dramatické spracovanie narodenia Ježiša Krista

 Veľký Piatok - Pašie 

Ľubomír Stanček - Hodina s prorokom Eliášom

 Ľubomír Stanček - Narodenie Ježiša Krista