separator.png

                DUCHOVNÁ OBNOVA - Zamyslenia v čase zomrelých ✞

separator.png

     
1. Prežiť memento                                                                                  2. Dobrý život, dobrá smrť

     
3. Voľba medzi nebom a peklom 1/3                                                  4. Voľba medzi nebom a peklom 2/3

     
5. Voľba medzi nebom a peklom 3/3                                                  6. Žiť svoju premenu s Kristom 1/2

     
7. Žiť svoju premenu s Kristom 2/2                                                     8. Múdrosť

     
9. Modlitba 1/2                                                                                          10. Modlitba 2/2

     
11. Človek a kríž 1/2                                                                                12. Človek a kríž 2/2

     
13. Poznať sám seba 1/2                                                                      14. Poznať sám seba 2/2