dc_evanjelizacia.eu_lubomir_stancek.jpg

I. Kresťanské svedectvo ako odpoveď
II. Duch svedectva III. List svedectva
IV. Svedectvo kňazského znaku
V. Mária, svedok dokonalej služby Bohu VI. Svedectvo Božieho slova 
VII. Svedkovia Otca VIII. Svedkovia zmŕtvychvstania IX. Mária – svedok kultúry X. Svedkovia Eucharistie 
XI. Svedectvo nerozdeleného srdca 
XII. Svedectvo smrti XIII. Mária – svedok dejín spásy XIV. Antisvedectvo 
XV. Svedectvo spovednice 
XVI. Svedectvo kľúčov XVII. Mária – svedok rodiny XVIII. Svedectvo modlitby XIX. Svätyňa svedectva XX. Svedectvo Cirkvi XXI. Verný svedok...

...viac informácií tu.

I. Duchovný život II. Krížová cesta rehoľnej sestry III. Svätosť rehoľnej sestry
IV. Postaviť sa pred Pána V. Čo odo mňa žiada Ježiš VI. Zmysel nášho života
VII. Poznať seba samú VIII. Memento života v Duchu Svätom
IX. Svätosť = radosť v Bohu...
Audio záznamy nie sú určené výhradne len rehoľným sestrám, ale každému veriacemu človekovi, ktorý túži
po intenzívnom duchovnom živote s Bohom. Hlboké úvahy exercitátora
P. Ľubomíra Stančeka CM sú pre ľudí obohatením na pozemskej ceste; dodávajú odvahu prijať kríže života
a premeniť ich na vzácne perly...

...viac informácií tu.

Súbor prednášok v audio i video záznamoch je pre všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí chcú spoznať Ježiša a hlbšie preniknúť do tajomstiev viery Katolíckej cirkvi. Exercitátor ohlasuje Božie slovo
v aplikácii na dnešnú dobu; preniká
do srdca človeka, čím ho pohýna k rozumnému uvažovaniu
nad zmyslom svojho života.
Prednášky na témy: I. Božie slovo počuť, vidieť a žiť II. Prežiť memento III. Duchovná obnova - vystihujú potreby dnešného moderného človeka, ktorý hľadá "niečo viac"; ktorý túži spoznať ideál dokonalosti, neomyľnosti a spoľahlivosti,
v ktorom má absolútnu istotu.

...viac informácií tu.

dc_lubomir_stancek.jpg

Človek, ktorý slúži Bohu, dosahuje skutočnú veľkosť.  Začína totiž mať akoby rozmery samého Boha, stáva sa veľkým akoby veľkosťou samého Boha.

Kristus s človekom, ktorý Mu slúži, sa akosi delí so svojou veľkosťou.

Služba Bohu a kvôli Bohu ľuďom má takú veľkú moc, že dokáže aj najväčšie utrpenie premeniť na radosť. Cestou služby, cestou, ktorú vytýčila Pánova Služobnica, sa uskutočňuje jeden zo zdanlivých paradoxov katolicizmu: radosť v smútku, úsmev cez slzy, šťastie v nešťastí; overuje sa to paradoxné Pavlovo volanie: "Napĺňa ma potecha a prekypujem radosťou pri všetkom našom súžení".

V celom šírom svete sa rozlieha dramatické volanie: šťastie, šťastie, šťastie. Toto volanie, aby neostalo bez účinku, treba nahradiť iným: služba, služba, služba. Len duch služby Bohu a ľuďom môže zaviesť dnešné ľudstvo na nové šťastné cesty. Preto dnešné ľudstvo očakáva od Cirkvi predovšetkým svedectvo služby.

Koruna služby je nielen korunou veľkosti, ale aj korunou šťastia.lubomir_stancek_dc.jpg

Pozemské koruny sú diskutabilné a pominuteľné, rýchlo a ľahko padajú z ľudských hláv. Nediskutabilnou a nepominuteľnou korunou je koruna,
akú človek získava službou Bohu a ľuďom. Túto korunu uznajú skôr či neskôr "všetky pokolenia" (Lk 1, 48). Je to jediná koruna, ktorá je preverená v dejinách človeka na zemi.

Človek, ktorý slúži Bohu, začína tu na zemi mať účasť na šťastí samého Boha. Kristove slová: "Správne, dobrý a verný sluha... vojdi do radosti svojho Pána" (Mt 25, 21) svedčia, že Kristus svoju radosť chce urobiť našou radosťou. Určite urobí svoju radosť našou radosťou, ak mu slúžime dobre a verne, s "čistým srdcom a kryštálovou mysľou".

3_dclubomir_stancek.jpg

KRÍŽOVÁ CESTA CHORÝCH ZA ZASVATENÝCH |  MEDŽUGORIE - KRÍŽOVÁ CESTA