_5adevent_lubomir_stancek_julia_kubicova.jpg velka_noc_evanjelizacia_lubomir_stancek_julia_kubicova.jpg lubomir_stancek_julia_kubicova_evanjelizacia.eu.jpg _4cez_rok_lubomir_stancek_julia_kubicova.jpg _2cez_rok_lubomir_stancek_julia_kubicova.jpg

evanjelizacia.jpg

1. časť | 2. časť | 3. časť4. časť | 5. časť | 6. časť | 7. časť | 8. časť  | 9.-12. časť

separator.png

Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 2.

VEČNÉ TAJOMSTVO BOŽEJ VÔNE ŽIVOTA - povzbudivé citáty v Adventnom, Vianočnom, Pôstnom, Veľkonočnom a Cezročnom období
- s užitočným darčekom - pohľadnicami pre Vás, ktoré potešia hneď dvakrát!

separator.png

Naša viera nemá byť zužovaná na priestory kostolov, ale má byť preniknutá celým našim pozemským životom.

Život viery je vecou okamihu. Znamená to - ako sa život skladá z jednotlivých udalostí, tak aj život viery pozostáva z okamihov. Čo sa zamešká v okamihu, to nenavráti nijaká večnosť. Náš život viery treba posudzovať podľa toho, ako sa prejavuje v okamihu. Od okamihov závisí naša večnosť, naša spása.

Kresťan je povolaný vždy hovoriť pravdivo a čestne, zvažovať svoje vystupovanie a konanie.

Pán Boh posiela človeka k človeku, aby približoval druhému človeku Božie kráľovstvo. Aby približoval toto Kráľovstvo svedectvom slova a skutku, slova pravdy a skutku lásky.

Je ťažké zjavovať pravdu nebeského kráľovstva ľuďom, ktorí sú zahľadení na pozemské kráľovstvo, pre ktorých náboženstvom je hojnosť a  kostolmi banky.

Nebojte sa! Nebojte sa vyznať svoju vieru konkrétnymi skutkami, postojmi a osobným svedectvom. Takýmto spôsobom sa evanjelium ohlasuje najúčinnejšie.

herbar_myslienok_l_stanceka_2__promo.jpg 

 

separator.png

Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 2/12