1. časť | 2. časť | 3. časť | 4. časť | 5. časť | 6. časť | 7. časť | 8. časť | 9.-12. časť

separator.png

herbar_myslienok_ls_8.jpg

Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 8.

separator.png

- Pozemské koruny sú diskutabilné a pominuteľné, rýchlo a ľahko padajú z ľudských hláv. Nediskutabilnou a nepominuteľnou korunou je koruna, akú človek získava službou Bohu a ľuďom. Túto korunu uznajú skôr či neskôr "všetky pokolenia" (Lk 1, 48). Je to jediná koruna, ktorá je preverená v dejinách človeka na zemi. Koruna služby je nielen korunou veľkosti, ale aj korunou šťastia.

- Človek, ktorý slúži Bohu, začína tu na zemi mať účasť na šťastí samého Boha. Kristove slová: "Správne, dobrý a verný sluha... vojdi do radosti svojho Pána" (Mt 25, 21) svedčia, že Kristus svoju radosť chce urobiť našou radosťou. Určite urobí svoju radosť našou radosťou, ak Mu slúžime dobre a verne, s "čistým srdcom a kryštálovou mysľou".

- V celom šírom svete sa rozlieha dramatické volanie: šťastie, šťastie, šťastie. Toto volanie, aby neostalo bez účinku, treba nahradiť iným: služba, služba, služba. Len duch služby Bohu a ľuďom môže zaviesť dnešné ľudstvo na nové šťastné cesty. Preto dnešné ľudstvo očakáva od Cirkvi predovšetkým svedectvo služby.

Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 8/12