separator.png

      POZNAŤ SEBA SAMÚ podľa vzoru sv. Luisy de Marillac  

 separator.png 

1. Lujza de Marillac a význam duchovného vedenia 1/2 | 2. Lujza de Marillac a význam duchovného vedenia 2/2 | 3. Hodnota duchovnej identity v 2 duchovných rodinách 1/2 | 4. Hodnota duchovnej identity v 2 duchovných rodinách 2/2 | 5. Luisa de Marillac a vzťah k vedeniu spoločnosti | 6. Luisa de Marillac a kňazi Misijnej spoločnosti | 7. Lujza de Marillac vidí v Misijnej spoločnosti vec Božiu | 8. Vzťahy Lujzy de Marillac k okoliu | 9. Kto chce osloviť, musí poznať | 10. Naše miesto je medzi ľuďmi | 11. Naše poslanie je i liečiť | 12. Dcéra kresťanskej lásky a vzťah k laikom | 13. Po ceste matky Luisy de Marillac 1/2 | 14. Po ceste matky Luisy de Marillac 2/2 | 15. Dcéra kresťanskej lásky a stretnutie s Bohom 1/2 | 16. Dcéra kresťanskej lásky a stretnutie s Bohom 2/2 | 17. Je perspektíva pôsobenia DKL v budúcnosti? 1/2 | 18. Je perspektíva pôsobenia DKL v budúcnosti? 2/2 | 19. Naše miesto je v Cirkvicd7evanjelizaciaeu.jpg

separator.png


oamdg.jpg