Meditácia na 07.03.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Streda po 2. pôstnej nedeli | Mt 20,17-28

separator.png

Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osve dvanástich učeníkov a cestou im hovoril: „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych." Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čosi ho prosila. On sa jej opýtal: „Čo chceš?"
Vravela mu: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici." Ježiš odpovedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?" Oni mu vraveli: „Môžeme."
On im povedal: „Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec."
Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov. Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: „Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom. Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých."

separator.png

Dosiahnuť cieľ - nebo
 

Je celkom normálne a prirodzené, že rodičia sa snažia zabezpečiť svoje dieťa čo najlepšie. Alebo, že človek, ktorý má niekoho rád, dokáže pre neho urobiť čokoľvek - aj nemožné.

Niečo podobné sme si mohli všimnúť v dnešnom Božom slove, keď matka Zebedejových synov ide za Ježišom a vraví mu: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici" (Mt 20,21b).
Naozaj, matka Zebedejových synov - Salome, ako čítame v dnešnom evanjeliu, sa snažila o nemožné, čím urobila medzi apoštolmi menší rozruch. Salome bola jednoduchá nábožná žena, ktorá spolu s inými ženami sprevádzala Ježiša a hmotne ho podporovala. Bola matkou a mala rada svojich synov. A pochopiteľne, že chcela pre svojich synov to najlepšie. Ježiš však jej prosbu nesplnil. Dokonca ju ani splniť nemohol, lebo ako sám hovorí: dať sedieť po jeho pravici alebo ľavici, nepatrí jemu.

Prečo toto všetko hovorím? Chcem poukázať na lásku tejto ženy. Salome žiadala nemožné, možno si to ani sama neuvedomila. Bola však matkou a mala svoje deti rada, chcela pre nich to najlepšie. Viac už žiadať ani nemohla. Lebo sedieť po pravici alebo ľavici, je obraz najvyššej hodnosti a moci. Salome chcela, aby sedeli v Božom kráľovstve.

A o toto sa snažme aj my. Preto zoberme si dnes z Božieho slova príklad od tejto ženy. Prosme Boha za našich rodičov, dcéry, synov, aby sme sa raz s nimi mohli stretnúť v Božom kráľovstve. Urobme maximum, aby sme dosiahli nebo i keď nás to bude stáť veľa námahy. Ale veď: „Čo nič nestojí, za nič nestojí". Preto majme odvahu. Najlepšie sami viete, koľko vás stojí námahy niečo dobré a hodnotné v živote dosiahnuť. Koľkokrát sa musíte úplne celí vložiť do úsilia a vydať zo seba maximum.

A často sa stane aj to, čo zažila Salome, matka Zebedejových synov: jednoducho to nevyjde. A ani vtedy nestrácajte nádej a odvahu. Snažte sa urobiť všetko preto, aby ste dosiahli svoj cieľ. A to nielen všedný pominuteľný, ale aj večný nepominuteľný. Každý deň urobme maximum, aby sme sa raz mohli uchádzať o miesto u nášho nebeského Otca. A pomáhajme v tomto úsilí aj našim blízkym. Veď, určite nám na nich záleží a chceme pre nich to najlepšie. A toto je to naj. Za to raz budeme povďační svojim rodičom a priateľom.

Duchovný Neal Scott pred smrťou napísal odkaz svojim rodičom, v ktorom im ďakoval, že mu otvorili bránu do života a viedli ho cestou do večného života a nie do večnej smrti.

Snažme sa žiť tak, aby sme raz aj my mohli s tými, ktorých máme radi, sedieť v nebeskom kráľovstve v Božej blízkosti. Amen.

Gloria.tv | YouTube