Meditácia na 09.03.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Piatok po 2. pôstnej nedeli | Mt 21, 33-43. 45-46

separator.png

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali; jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne. Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: ‚K môjmu synovi budú mať úctu.`
Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: ‚To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!` Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili.
Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?" Odpovedali mu: „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu." Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme: ‚Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná`? Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu."
Keď veľkňazi a farizeji počuli tieto jeho podobenstvá, vybadali, že hovorí o nich. A chceli ho zajať, len sa báli zástupov, lebo ony ho pokladali za proroka.

separator.png

Starosť o svoju dušu
 

Každý z nás niečo vlastní, napr.: dom, auto, záhradu, a podobne. Teda aj z vlastnej skúsenosti vieme, že keď človek niečo vlastní, tak sa o to aj stará. Snaží sa to chrániť a rozvíjať. Ak sa človek dobre stará o svoje vlastníctvo, prináša mu radosť, šťastie, zisk a majetok.

V evanjeliu sme počuli o hospodárovi, ktorý poslal svojich sluhov a neskôr aj svojho syna pre podiel z úrody k vinohradníkom. Vinohradníci však zabili sluhov i syna. Čo urobí Pán s vinohradníkmi, keď sa vráti? Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenájme iným.

Hospodár je Boh. Sluhovia sú proroci. Syn je Ježiš a vinohradníci sme my. Hospodár prenajal svoju vinicu a odcestoval. Teda Boh dal človeku do prenájmu túto zem, život a vlastnú dušu. Človek sa má ako dobrý vinohradník starať sám o seba. Po stránke telesnej i duchovnej. Dôležité sú obe oblasti. Tak, ako museli vinohradníci zložiť podiel z úrody, tak bude musieť každý jeden z ľudí, zložiť podiel zo svojho hospodárenia či šafárenia. Dobre hospodárme s tým, čo nám dal Boh, aby sme boli dobrou úrodnou vinicou a úroda z nás bola kvalitná. Máme každý vo svojej vinici úrodné i neúrodné miesta. Treba sa nám starať o obe. Lebo ak sa budeme dobre starať, prinesú požehnanú úrodu, z ktorej budeme mať radosť nielen my, ale všetci, ktorí z nej budú mať možnosť ochutnať. Úrodou môže byť dobré slovo, láskyplný skutok, či povšimnutie toho druhého. Nebojme sa pracovať sami na sebe, na svojej spáse a pomáhajme v tom i našim blízkym.

Dôležité je uvedomiť si, že i od nás sa bude na konci nášho života požadovať úroda. Aká bude jej kvalita a aká bude jej hodnota, záleží predovšetkým na každom jednom z nás. Aké hodnoty by som odovzdal dnes, keby ma navštívil môj hospodár? Našiel by ma pracovať alebo zaháľať? Nezáleží len od našej vitality. Dobrým správcom môžeme byť v ktoromkoľvek veku.

Spomeňme si na vzor a veľký príklad v blahej pamäti, Svätého Otca Jána Pavla II. On dokázal pracovať až do samého konca a nielen na spáse svojej duše, ale na spáse celého sveta. Buďme povzbudení svedectvom muža tejto doby, ktorého sme poznali a ktorý oslovil celý svet. Ukázal nám, že sa to dá. Teda pracujme. Nebuďme ľahostajní.

A na záver vás prosím, bratia a sestry, starajme sa predovšetkým každý o svoju vinicu. Starajme sa o svoju dušu. Nezaháľajme v tom, čo je najdôležitejšie v našom živote. Buďte si istí, že ak sa budeme dobre starať o svoj duchovný život, prinesie nám to večnú radosť a šťastie. Amen.

Gloria.tv | YouTube