Meditácia na 03.04.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Utorok Veľkého týždňa | Jn 13,21-33;36-38

separator.png
Keď Ježiš sedel za stolom so svojimi učeníkmi, zachvel sa v duchu a vyhlásil: „Veru, veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí." Učeníci sa pozerali jeden na druhého v rozpakoch, o kom to hovorí. Jeden z jeho učeníkov, ten, ktorého Ježiš miloval, bol celkom pri Ježišovej hrudi. Jemu dal Šimon Peter znak, aby sa opýtal: „Kto je to, o kom hovorí?" On sa naklonil k Ježišovej hrudi a spýtal sa: „Pane, kto je to?" Ježiš odpovedal: „Ten, komu podám namočenú smidku." Namočil smidku chleba a dal ju Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. A hneď po tejto smidke vošiel do neho satan. Ježiš mu povedal: „Čo chceš urobiť, urob čo najskôr." Ale nik zo stolujúcich nerozumel, prečo mu to povedal. Judáš mal mešec, preto si niektorí mysleli, že mu Ježiš povedal: „Nakúp, čo budeme potrebovať na sviatky," alebo aby dal niečo chudobným. On vzal smidku a hneď vyšiel von. A bola noc. Keď vyšiel, Ježiš povedal: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi. Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám teraz hovorím: Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete." Šimon Peter sa ho opýtal: „Pane, kam ideš?" Ježiš odvetil: „Kam ja idem, tam teraz za mnou ísť nemôžeš, no pôjdeš za mnou neskôr." Peter mu vravel: „Pane, prečo nemôžem ísť za tebou teraz? Aj život položím za teba." Ježiš odpovedal: „Aj život položíš za mňa? Veru, veru, hovorím ti: Nezaspieva kohút, kým ma tri razy nezaprieš." 

separator.png

Naše zaváhanie

V živote sme často postavení pred situácie, ktoré sa musia rýchlo rozriešiť a my sa musíme rozhodnúť. Keď zaváhame, môžeme veľa stratiť, prípadne narobiť sebe aj iným mnoho nepríjemností. Napríklad: šofér zaváha - a nehoda i s tragickými následkami je neodvaratná. Zaváhať môže i technik – a spôsobí miliónové škody. Zaváhať môžu rodičia - a ich dieťa sa nestretne s Ježišom. Každý náš hriech je zaváhanie, keď zle zvládneme situáciu.

V evanjeliu sa môžeme poučiť na dvoch príkladoch: Judáš nezvládol situáciu, dostal sa pod vplyv túžby po peniazoch, zradil Ježiša a keď videl, čo vykonal, obesil sa. Peter - temperamentný apoštol, ochotný ísť za Ježišom až na Pilátovo nádvorie, pred obyčajnými slúžkami zaprie Ježiša. Keď ho však hlas kohúta upozorní, že spravil zle, ide a slzami ľútosti odčiní svoju zradu.

Dvaja apoštoli z tej istej Ježišovej školy. Obaja zaváhali a aké rozdielne výsledky! V jednom prípade smrť, v druhom prípade odpustenie a život večný. Čo to znamená? Zajatie Ježiša a jeho smrť bola pre všetkých apoštolov tvrdou skúškou. Judáš to so zradou Ježiša až tak nemyslel, alebo nedomyslel. Nepredpokladal, že u vodcov národa je až taká zloba a nenávisť voči Ježišovi. Keď však videl, že Ježiš je nevinný a jeho pričinením je odsúdený na smrť, aj keď túžil po peniazoch, cíti, že ho nerobia šťastným, práve naopak, pália ho, preto sa vracia k tým, od koho ich prijal, aby ich znova vymenil za Ježiša. Druhá strana nemá záujem o Judášovo počínanie. Judáš sa dostal do situácie, ktorá zrazu zmenila jeho život. Stal sa zradcom. Vedel o Ježišovej nevine, vedel o jeho mocnom učení lásky, vedel o jeho láske k hriešnikom. Bol pri viacerých udalostiach prítomný, teraz však zaváha. Zaiste hriech, v ktorom žil, zahatal mu cestu, aby šiel k Ježišovi, hoci aj pod kríž na Golgotu a povedal: "Ježišu, odpusť!" Nemá síl. Moc hriechu a zla, do ktorého sa dostal, je pre neho silnejšia ako moc lásky, ktorú mu chcel dať Ježiš.

Tu vidíme, že Ježiš nás nemôže spasiť bez nás. Bez nás nás stvoril, ale bez nás, nás nevykúpi. Judáš pod tlakom výčitiek svedomia koná nerozumne a proti učeniu Krista o milosrdenstve. Ide a podujme sa na podlý čin. Spácha samovraždu. Dopustil sa zrady na sebe samom. Nedal si život a nemá právo si ho ani vziať. Počínanie Petra je opačné. Aj keď Peter zaváhal, uvedomil si, že Ježiš ho miluje. Vedel to z viacerých stretnutí, naposledy v Getsemani, keď nevládal bdieť s Ježišom pri modlitbe. Peter, ktorý dostal strach pred slúžkami, možno ani nepokladal svoj prečin za taký, akým v skutočnosti bol. Nepriznal sa, že patrí medzi tých, čo prežili s Kristom tri roky. Prišla však chvíľa, keď Ježiš prechádzal okolo a ozval sa kohút. Tu sa Peter rozpamätal na slová Krista: „Aj život položíš za mňa? Veru, veru, hovorím ti: Nezaspieva kohút, kým ma tri razy nezaprieš" (Jn 13,38). Kohút zaspieval a Peter si uvedomuje, že tri razy zaprel Krista. On, vodca apoštolov, on, ktorý našiel v očiach Krista čestné miesto, on, Peter - Skala, zaváhal. Peter však nerozmýšľa, ale koná. Jeho plač, ľútosť nad počínaním, ktorého sa pred chvíľou dopustil, je znakom, že aj on miluje Ježiša. Peter neklesol až tak hlboko ako Judáš. Peter ľutuje svoje počínanie.

Dve zaváhania. Pre nás poučné a len jedno z nich je príkladom. Sme slabí, aj keď sa vyťahujeme ako Peter. Musíme si uvedomiť, že v ťažkostiach, keď nás viera niečo stojí, ukazuje sa naša láska ku Kristovi. Nie je až také zlo upadnúť do hriechu, ako v hriechu zostať. Judáš nevedel povstať z neho. Neveril v odpustenie Krista, ktoré by mu bol Kristus zaiste dal, keby bol prišiel a poprosil. Kristus Petrovi nikdy nevyčítal jeho počínanie a zradu, snáď len pripomenul, keď sa ho po svojom zmŕtvychvstaní trikrát pýta: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma...?" (Jn 21,15). A Peter pri tretej odpovedi znova plače: „Pane, ty vidíš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád" (Jn 21,17). A z Petra, ktorý zaprel Krista sa stáva ten, ktorý má viesť svojich spolubratov. Petrovi zveruje Kristus primát.

To znamená pre nás, aby sme vždy verili v Krista, aby sme i v takých okamžikoch, keď zaváhame, keď sa dopustíme zrady na Ježišovi a jeho láske, neklesli tak hlboko a nedopustili myšlienku, že pre nás niet odpustenia. Pán Ježiš predsa povedal v podobenstve o dobrom pastierovi, že v nebi bude väčšia radosť nad jedným, čo potrebuje pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými.

Pri rozjímaní nad evanjeliom prosme o silu aj vo chvíľach zaváhania, aby sme nestratili lásku Pána Ježiša. Áno, veríme v odpustenie. Veríme, že keď Ježišovi zostaneme verní, odpustí nám naše previnenia. Buďme vždy ako vracajúci sa Peter ku Kristovi. Amen.

YouTube | Gloria.tv