Meditácia na 21.04.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Sobota po 2. veľkonočnej nedeli | Jn 6, 16 - 21

separator.png

Keď sa zvečerilo, zišli Ježišovi učeníci k moru, nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma. Už sa zotmelo, a Ježiš k nim ešte neprišiel. Dul silný vietor a more bolo rozbúrené. Veslovali tak dvadsaťpäť až tridsať stadií, keď videli Ježiša kráčať po mori a blížiť sa k lodi, a zľakli sa. Ale on im povedal: „To som ja, nebojte sa!" Chceli ho vziať na loď, ale loď bola už pri brehu, ku ktorému sa plavili.

separator.png

Diakoni sú pomocníci
 

V rozhlase často počúvame o tom, ako rôzne organizácie alebo ľudia, zverejňujú svoju `Magna chartu`, teda vo voľnom preklade: svoj plán vnútorného postoja k činnosti. V dnešnom prvom čítaní sme tiež počuli o jednej takejto charte. Nevydala ju však žiadna svetská organizácia, ale ju predniesli apoštoli o tých, ktorí sa majú stať diakonmi: „Vyhliadnime spomedzi seba sedem osvedčených mužov plných Ducha a múdrosti." Sú to teda tri základné požiadavky.

Osvedčený muž - kto je to v dnešnom svete? Ten, ktorý prejde lustračným zákonom? Ten, ktorý bol preverený a odsúhlasený Národným bezpečnostným úradom? Ten, ktorý sa nenachádza v spisoch ŠTB?

To by bol zrejme osvedčený muž podľa svetských kritérií. Osvedčený muž z Písma je ale hlavne mužom rozvážnym, pravdovravným, stálym v reči i skutkoch a hlavne pokorným. Múdry - podľa sveta, by mal mať minimálne tri doktoráty, byť profesorom. Apoštoli však zdôrazňovali múdrosť nie naučenú, ale tú žitú: Múdrosť srdca. Plný Ducha - teda plný lásky, odpustenia, milosrdenstva a spravodlivosti.

Taký by mal byť diakon, no takí by sme mali byť všetci kresťania. To boli totiž podmienky, ktoré musia byť, no nie iba u diakonov, ale u nás všetkých, pretože svojim spôsobom - všetci sme povolaní k službe.

Krásnym príkladom toho bol i jeden z diakonov, o ktorých sme čítali - svätý Štefan. Muž osvedčený, ktorý múdrosťou srdca, prevyšujúcou múdrosť mysle zákonníkov, chválil a velebil Boha a nasledoval Pravdu, i keď ho to stálo život.

Slovami Jána Pavla II.: „Nebojte sa", snažme sa i my stať ľuďmi múdrymi, osvedčenými a plnými Ducha. Amen.

YouTube | Gloria.tv