Meditácia na 16.06.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Nepoškvrneného Srdca Panny MárieLk 2, 41 - 52

separator.png

Viac o PANNE MÁRII sa dozviete TU

separator.png
Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!" On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?" Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.

separator.png

Dve spojené srdcia
 

Aj pohľad na Srdce Panny Márie hovorí mnoho. Pri letmom pohľade si mnohí nepovšimnú v monograme medaily Panny Márie dve srdcia. Srdce Pána Ježiša - ovinuté tŕňovou korunou - hovorí nám o láske Pána Ježiša, ktorá sa prejavila jeho smrťou a umučením za nás všetkých a druhé srdce - ozdobené symbolom ľalie - čo predstavuje čistotu. Dve milujúce Srdcia: Ježiša a Panny Márie. Vieme, že Boh si od večnosti vyvolil Máriu za matku pre svojho Syna. Márii však Boh ponechal slobodnú vôľu ako každému človeku, čo užíva svoj rozum, aby sa mohla aj ona rozhodnúť, či na anjelovo oslovenie odpovie kladne. Vieme, že Mária svoje fiat nepovedala unáhlene, ale evanjelista Lukáš opisuje, že Mária najprv uvažuje, pýta sa a až potom vysloví svoj súhlas. To bol okamžik, že Boh-Ježiš Kristus sa v tom okamžiku počal v lone Márie bez pričinenia muža. To je začiatok veľkej lásky dvoch sŕdc, ktoré od tohto okamžiku sa neprestali milovať. Dve milujúce srdcia, ktoré sú ochotné milovať nielen vtedy, keď láska nevyžaduje obete, ale ktoré sa chcú osvedčiť aj v ťažkých chvíľach života.

Vieme, že Mária znášala ťarchu ciest nielen do Betlehema, kde sa šli zapísať podľa rozkazu cisára Augusta, ale jej srdce milovalo i na ceste, keď musela utiecť pred Herodesom do Egypta. Srdce Márie milovalo Ježiša i vtedy, keď ho zradili zástupy, zaprel Peter, zradil Judáš. Ona ide na krížovú cestu, ide pod kríž a posilňuje svojho Syna. Materinské srdce cítilo strach, keď sa Ježiš stratil v chráme. A Ježiš vo svojom srdci miloval tak, že nič si pre nás hriešnych pre seba neponechal. Dovolil, aby nielen šaty si rozdelili vojaci, ale i svoje srdce si dá vojakom prebodnúť na znamenie svojej lásky.

Táto symbolika bolesti a čistoty nech vás posilňuje na vašej ceste životom. Aj manželská vernosť a čistota si zaslúžia, aby boli posilňované. Proste dnes tu pred oltárom, aby to, čo Boh spojil, nikto z vás nenarušil, nezradil, nepošliapal. Áno, tak ako hovorí mnohí dnes, že veriť je nemoderné, mnohí hovoria aj o manželskej vernosti. A predsa denne sa môžeme stretnúť so smutnými i tragickými následkami manželskej nevery, nelásky. Nám veriacim ponúka Ježiš cez Cirkev, aby sme sa na spojenie sŕdc muža a ženy dobre pripravili, aby to spojenie prinieslo obohatenie spoločnosti a najmä tým, čo vstupujú do manželstva. Nie, to nie je chyba Boha, Cirkvi, ale zlej a nedostatočnej prípravy na manželský život. Áno, na začiatku je všetko krásne, ale Boh si praje, aby sa v modlitbe i naďalej pokračovalo.

Bolo to 27. 11. 1830. V Paríži na ulici Rue de Bac sa Panna Mária zjavila sestre Kataríne Labouré. Prikázala jej, aby sa postarala o tlačenie medaily, ktorú voláme „zázračnou". Na jej zadnej strane má byť tento výjav - dve srdcia: jedno ovenčené tŕním a druhé prebodnuté mečom. Panna Mária povedala: "Všetci, ktorí budú nosiť medailu, dosiahnu veľké milosti. Tí, ktorí ju budú nosiť s veľkou dôverou, dosiahnu prehojné milosti."

V tejto chvíli sa patrí poďakovať rodičom za výchovu k Bohu. Ale i popriať vám všetkým, aby ste si z tejto slávnosti, odniesli povzbudenie a mnoho milostí, aby vaše srdcia nasledovali Srdcia Ježiša a Márie, aby ste ich mali ako vzor v raste vašej lásky. Amen.

YT | GTV