Meditácia na 21.06.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Štvrtok 11. týždňa v Cezročnom období | Mt 6, 7 - 15

separator.png

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili. Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Lebo ak vy odpustíte ľudom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy." 

separator.png

Napredovať modlitbou
 

Pán Ježiš radí apoštolom, keď ho prosia: „Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov. Povedal im: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa..." (Lk 11,1-2).

A tu nastáva veľký zlom v dejinách ľudstva. Dovtedy to bol Boh. Jahve, ktorý bol strašný, majestátny a nedosiahnuteľný pre človeka. Pán Ježiš preto prišiel na zem, aby každý človek tejto zeme cez svoju vieru mohol sa stať dieťaťom Božím. Ak sa chceš rozprávať s Bohom, urob zo seba syna, dcéru nebeského Otca. Potom ako syn a dcéra pýtaj od Boha, čo potrebuješ.

Viem, že všetci sme dosť šikovní a vedeli by sme sformulovať svoje žiadosti Bohu, ale predsa, ani jeden z nás by nemal tú odvahu pýtať od Boha to, čo nám radí brat Kristus: Bože, buď môj Otec! Od Otca si pýtajte a dostanete.

Čo máme pýtať od Boha? V čom je Boh najväčší boháč? Život boží - to je život v Trojici. A nebeský Otec prežíva svoju radosť a svoje šťastie cez Ducha Svätého vo svojom Synovi. Syn zasa prežíva svoju radosť a svoje šťastie, plnosť svojho života cez Ducha Svätého vo svojom Otcovi. Duch Svätý prežíva svoju radosť a svoje šťastie v Otcovi a Synovi. Teda v čom je Boh boháč? Boh je najväčší boháč vo vlastnení života. Boh vlastní plnosť radosti a zmyslu života. Preto nás Pán Ježiš nahovára, že keď sa rozprávame s nebeským Otcom, aby sme mu hovorili "Otče" a prichádzali si k nemu pýtať túto plnosť života.
Poukazuje na otcov ľudských: „... je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho poprosí o chlieb? Alebo keby pýtal rybu, či by mu dal hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo prosia" (Mt 7,9-11).

Pán Ježiš teda chce, aby sme boli napojení na život plnosti, zmyslu a šťastia Najsvätejšej Trojice cez Ducha Svätého. Ten, kto sa postaví pred nebeského Otca ako jeho syn či dcéra a pýta, nebeský Otec ho neodvrhne. Neprosme o nijaké všedné maličkosti ľudského života, ale o napojenie ľudského života na Boží život.

Priatelia, dnes keď budeme prosiť ako apoštoli: Nauč ma, Kriste, modliť sa, Ježiš nám povie to isté, ako povedal svojim apoštolom: Keď chceš sa rozprávať s Bohom, hovor: "Otče", čiže staň sa synom, dcérou nebeského Otca. Potom si pýtaj - a dostaneš. Pýtaj si a dostaneš od nebeského Otca Ducha Svätého. Duch Svätý dokáže napojiť tvoj život zo skutočnosti zeme na život plnosti životov.

Keď sa chcem napojiť na život Boží, nemusím utekať kdesi do neba, ale stačí zložiť si ruky, vyslať k Bohu modlitbu, ktorá má takú silu, že pomáha ľudskej duši občerstvovať sa z prameňov Boha. Tento život s Bohom robí v živote človeka najväčší zázrak.

Ak chcem plnosť života, musím sa napojiť na Boha cez Ducha Svätého. Ak chcem, aby môj život bol napojený na život Boží, musím sa stať synom alebo dcérou cez vieru. Ak mám na všetko čas od rána do večera; na televíziu, zábavu, na jedlo, ak v mojom 24-hodinovom dennom živote sa nenájde čas, miesto pre rozprávanie sa s Bohom, tak nemôžem vedieť, aký má pre mňa zmysel a význam Boh! 

Ak sa chceš rozprávať s Bohom, hovor mu Otec, pýtaj si vo svojej modlitbe a dostaneš. Čo? Nebeský Otec ti pošle Ducha Svätého, v ktorom sa môžeš napojiť na život plnosti s Bohom.

Pouvažujme nad našimi modlitbami a prehodnoťme ich. Amen.

YouTube | Gloria.tv