Meditácia na 25.06.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Pondelok 12. týždňa v Cezročnom období | Mt 7, 1 - 5

separator.png

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: ‚Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka` a ty máš v oku brvno?! Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata." 

separator.png 

Ani ja Ťa neodsudzujem...
 

Pán Ježiš napomína: „Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám" (Mt 7,1-2).

Z textu je jasné, že Pán Ježiš zakazuje svojim učeníkom posudzovať a odsudzovať. Hlavný dôvod je v tom, že v Božom kráľovstve toto právo súdiť prislúcha jedine Bohu. Len Boh pozná všetky okolnosti, ktoré priviedli človeka k hriechu, a preto ich môže spravodlivo posúdiť. Okrem toho vieme, že Boh je plný milosrdenstva a má súcit s hriešnikmi, preto jeho súd nebude nikdy krutý. Spomeňme si na udalosť, keď priviedli k nemu ženu pristihnutú pri hriechu. Čo jej vtedy povedal? „Nik ťa neodsúdil? ... Ani ja ťa neodsudzujem!" (Jn 8,10-11). Pridal však i vážne slová: „Choď a už nehreš!" (Jn 8,11).

Vieme, že my ľudia veľmi radi kritizujeme a pravdaže, pre chyby druhých aj odpisujeme a zatracujeme. Po prečítaní evanjelia môžeme vidieť svoj omyl, ktorý spočíva v tom, že nad druhými vynášame prísne tresty a svoje sily preceňujeme. Kto pozná svoje nedostatky, ten nikdy nebude odsudzovať a zatracovať svojho blížneho. Pán Ježiš to znázornil smietkou, triesočkou, čo je niečo malé a zlé u druhého, ale u seba svoje brvno nevidí, nechce vidieť, nedokáže byť sebakritický.
Môžeme hovoriť aj o pokrytectve, pretože pokrytec má dvojaké miery. Na seba má stále ospravedlnenie, výhovorku, vie sa ospravedlniť, ale keď sa jedná o druhého, je nemilosrdný, vie pozdvihnúť ukazovák, zaujať ničivú kritiku. Toto je veľmi zlá cesta, od ktorej Pán Ježiš chce svojich učeníkov i nás odvrátiť, keď nás varuje a napomína: „... a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám" (Mt 7, 2).
Áno, ten istý meter, ktorý má človek na druhého, priloží Boh na človeka samého. Ak sme teda prísni na druhých, Boh ten istý meter priloží aj na nás. Keď nám neunikne nijaká chybička na druhých, musíme si uvedomiť, že ani Bohu neunikne naša i ti najmenšia chybička.

Takéto pochopenie je pre nás užitočné, aj keď si pritom uvedomujeme, že máme strach. A je to správne, pretože o seba máme strach a máme mať však aj zodpovednosť za druhých.

Tento text z evanjelia chce nám pomôcť dostať sa z nesprávnej cesty, keď vo svojom živote často používame slová kritiky a odsudzovania iných. Keď k tomu často pribudnú i ohovárania a osočovania, je potrebné, aby sme sa čo najskôr vzdali cesty, po ktorej sme snáď kráčali a radšej vykročme na cestu pomoci blížnym dostať sa z ich chýb.
My nechceme byť odsúdení, a preto nechceme odsudzovať druhých, pretože nemôžeme objektívne poznať okolnosti, ktoré vedú blížneho k tomu konaniu. Naopak, začnime kráčať cestou taktnosti a citlivosti k druhým. To znamená, že láskavým slovom, citlivým jednaním a trpezlivým znášaním chýb druhých, môžeme im pomôcť dostať sa z nich. Veď je to krásny pocit, keď niekomu sme pomohli a on sa teší, že sa mu čosi podarilo. Amen.

YouTube | Gloria.tv