Meditácia na 27.06.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Streda 12. týždňa v Cezročnom období | Mt 7, 15 - 20

separator.png

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovocí ich poznáte." 

separator.png

Ovocie je rozhodujúce
 

Cirkev od svojho začiatku musela bojovať proti zlým, mylným, ba i zákerným a rafinovaným útokom proti čistote učenia Pána Ježiša. Boli to bludy nestoriánov, monofizitov, ariánov a v našej dobe amerikanizmus, ale i hnutie Svedkov Jehovových. Toto všetko Pán Ježiš vo svojej všemohúcnosti predvídal, a preto nielen apoštolov, ale i nás na to pripravoval.

Preto i toto evanjelium nestráca na aktuálnosti a je potrebné, aby sme sa nad ním zamysleli. Pán Ježiš hovorí. „Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ich ovocí..." (Mt 7,15-16).

Týmito slovami Pána Ježiša nás chce Matúš upozorniť na kresťanských ohlasovateľov evanjelia, ktorí nám ich nesprávne predkladajú. Zdalo by sa, a tak sa i tvária, že patria ku Kristovmu spoločenstvu - stádu, vyzerajú ako ovečky, ale v skutočnosti sú to draví vlci. To preto, lebo v skutočnosti neohlasujú posolstvo Pána Ježiša. Pán Ježiš nás upozorňuje, že nesmieme byť ľahkovážni pri prijímaní náuky len preto, že to znie nábožne, ženám to lahodí, prípadne, spomína sa tam meno Boha či Pána Ježiša. Naopak, musíme byť bdelí, pretože nie každý, kto sa oháňa učením Krista a spásou, je Kristov ohlasovateľ, pretože nesprostredkúva spásu.

Sme svedkami, že vychádzajú časopisy v cudzine, ktoré sa šíria i medzi našimi veriacimi, ktoré sú často viac na škodu ako na osoh. Veriaci sa im často tešia len preto, že sa v nich spomína meno Ježiš, píše slovo Boh a pritom je to jed na dušu veriaceho čitateľa. Prípadne vychádzajú u nás knihy s nádychom náboženským a pritom trochu zbehlý kresťan po prvých stránkach zistí, že je to podvod, zámerne plánované vysmievanie sa z viery, prípadne pre slabých kresťanov, pre tých, ktorí hľadajú cestu k Bohu, takéto knihy zasievajú zlý, chybný postoj k viere v Boha.
Medzi takéto knihy, patria i knihy z vydavateľstva Obzor od Zenona Kosidowského Čo rozprávali proroci a Čo rozprávali evanjelisti. Úprimne povedané je to brak, škoda dať za ne nejaké eurá...

I v beletrii sa u nás objavili knihy s podobným zameraním. Milan Ferko napísal knihu o Cyrilovi a Metodovi, kde historické fakty prekrútil, spochybnil a postavil do celkom iného svetla. U nás nevyšla ani v SSV v Trnave za štyridsať rokov poriadne literatúra, ale ešte i dnes si môžeme kúpiť knihu Pápeži XX. storočia, v ktorej sa rovnako zasieva jed falošným spôsobom.

Preto je veľmi potrebné, aby boli veriaci opatrní pri vyberaní kníh a ich posudzovaní. Tu zvlášť platia slová Pána Ježiša, že „po ovocí ich poznáte". Toto je bezpečné rozlišovacie znamenie. Cirkev počas Druhého vatikánskeho koncilu zrušila takzvaný Index zakázaných kníh, dala veriacim slobodu vo vyberaní literatúry a podobne. Ale Cirkev nám kladie na srdce, aby sme sami cítili zodpovednosť za to, čo čítame.
Na tému - poznáte ich po ovocí - môžeme hovoriť pri reláciách, besedách a podobne.

Tu si musíme dnes uvedomiť, že kde sa nestavia oficiálne Cirkev, kde do náboženstva u nás hovoria laici bez odobrenia biskupa, tam hrozí to, na čo nás upozorňuje evanjelium. Mnohí z vás mi už viackrát povedali, že to, čo počuli, ich nahnevalo, prípadne sa pohoršili nad seriálom Kríž v osídlach moci. Starší, ktorí sa niečo pamätajú, vedia, že na 90 percent je to lož. A mladší si musia uvedomiť, že strih a dabing dokáže urobiť moderný zázrak. To znamená povyberať, veci zostaviť tak, ako im to vyhovuje, obrazne povedané, dokážu spraviť z anjela diabla.

Nám veriacim sa nezakazuje toto sledovať. Ba nemusíme sa nad tým ani rozčuľovať, ale naopak, máme preto viac študovať, pýtať sa, prípadne dovolávať sa aj diskusie na patričnej úrovni, kde sa nebudú cenzurovať texty a vopred nariaďovať, čo sa má hovoriť.

Vieme, že všetci i tí dnešní bludári boli pyšní, plní nenávisti a dvojtvárni. Chceli reformovať druhých a zabúdali na seba. Musíme sa naučiť aj v skromnosti vytrvať o vernosti ku Kristovi. Staré heslo hovorí: „Pravda zvíťazí! Každý blud zanikne." Amen.

YouTube | Gloria.tv