Meditácia na 09.08.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Štvrtok 18. týždňa v Cezročnom období | Lk 9, 57 - 62

separator.png

Ako šli po ceste, ktosi mu povedal: „Pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš." Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť." Inému vravel: „Poď za mnou!" On odpovedal: „Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca." Ale Ježiš mu povedal: „Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo!" Aj iný hovoril: „Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou." Ježiš mu povedal: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo."

separator.png

Pracovať na sebe
 

Človek sa vie nadchnúť pre rôzne veci a činnosti. Závisí to iba od toho, ako nás daná vec - činnosť priťahuje, oduševňuje. Vďaka takémuto odhodlaniu, zapretiu sa ľudí vznikli rôzne pre ľudstvo dobré a prospešné veci, ale niekedy aj veci zlé a nebezpečné.

Pozrime sa len na dnešný vrcholový šport. Keď chce nejaký jednotlivec alebo kolektív dosiahnuť určitý úspech, nejaký dobrý výkon, vyžaduje si to samozrejme talent, dnes už aj dostatok peňazí, ale v prvom rade nepochybne oduševnenie a odhodlanie sa pre čo najlepší výkon. Vyžaduje si to veľa námahy a driny na sebe samom, veľa sebazapierania a odriekania si rôznych iných aktivít, ktoré bežne robia ľudia v jeho okolí. Musia pristupovať zodpovedne ku všetkým tréningovým procesom, mnohí už od svojho skorého detstva, a len preto, aby z nich niečo bolo, aby niečo vo vrcholovom športe dokázali.

Vždy,  keď sa chce niečo dosiahnuť, vyžaduje si to nemalú námahu. V dnešnom evanjeliu sme počuli, ako sa niektorí odhodlane rozhodli ísť a nasledovať Ježiša: „Pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš“ (Lk 9,57).

Fenomén nadchnutia pre rôzne veci je dosť špecifický pre dnešnú dobu. Mnoho aj z našich kresťanských radov sa vie nadchnúť pre Ježiša, ale veľmi málo z nich v tomto rozhodnutí vydrží a zotrvá. Vieme, že aj Ježiš od nás žiada určitú námahu: zaujať v niektorých vážnych situáciách rázny postoj, správny kresťanský názor.
Nie je to vždy také jednoduché a ľahké. Keď vidíme, ako si žije dnešný sekularizovaný svet, je dosť ťažké vydržať a zachovávať kresťanské ideály. Vyžaduje si to pevnú vôľu a rázny charakter človeka, ktorého nemôže len tak niečo odradiť. Nemôžeme sa podobať na tých ľudí z dnešného evanjelia, ktorí potrebovali urobiť mnoho iných vecí, ktoré považovali za dôležitejšie, než to, čo od nich chcel Ježiš.

Preto snažme sa, aby sme boli `dobre vytrénovaní` pre Ježiša a našu vieru. Vieme, že nebude to ľahké a bez obetí, ale čím viac sa budeme trápiť a namáhať teraz, bude nám to určite viac započítané u Pána. Bez námah a problémov nič nejde ľahko a rýchlo, ale tvrdo a pomaly ...a výsledok takejto práce je potom však znamenitý a ukážkový. Amen.

YouTube | Gloria.tv