Meditácia na 12.08.2012

Božie slovo počuť, vidieť a žiť

Dnes Vám namiesto meditácie ponúkame prednášku z duchovných cvičení, ktoré viedol P. Prof. Ľubomír Stanček, PhD., CM.
na tému: Ústna modlitba 2. časť 12/15 YouTube | Gloria.tv

- viac o modlitbe sa dozviete v knihe: Rozprávať sa s Bohom