Meditácia na 09.09.2012

Božie slovo počuť, vidieť a žiť

Dnes Vám namiesto meditácie ponúkame prednášku z duchovných cvičení, ktoré viedol P. Prof. Ľubomír Stanček, PhD., CM.
na tému: Patriť Ježišovi cez modlitbu 15/15 YouTube | Gloria.tv

- všetky nahrávky z tohto duchovného cvičenia nájdete tu:  BOŽIE SLOVO POČUŤ, VIDIEŤ A ŽIŤ