Meditácia na 13.09.2012

Máme pre Vás "novinku" :-) z roku 2002:

- duchovné cvičenia pre laikov nájdete v rubrike Exercície

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Štvrtok 23. týždňa v Cezročnom období | Lk 6, 27 - 38

separator.png
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú! Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im! Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté. Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám! Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám." 

separator.png

Akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám
 

Mám veľmi milú spomienku na jedného mladého otca. Takto sa rozprával so svojím 4-ročným synčekom: "Už som ti stokrát povedal, že sa nemáš takto zašpiniť!" On mu to možno povedal stokrát, ale mu to povie ešte aj dvestokrát, lebo je pedant, ale syn sa znova zašpiní a on mu to odpustí... Akou veľkou odmenou je pre otca, keď mu pochválite syna: "Máš veľmi slušného, čistého a dobre vychovaného syna." A otec až rastie. A naopak: "No, ty máš syna ale galgana!" A otec cíti, kam mierime. Prvý otec venoval svojmu synovi veľa pozornosti, kým druhý zo svojho srdca, zo svojej dobroty málo venoval svojmu synovi.

Všetci sa dostávame do situácie detí a Boh je tým najlepším Otcom. Nám všetkým by mohol povedať: "Ty, človek, vieš, čo mi dlhuješ? Dal som za teba svojho Syna! Dlhuješ mi lásku, ktorou každý deň na teba pozerám. Ako otec som ťa krstom prijal do svojej rodiny. Uvedomuješ si moju dennú starostlivosť o teba? Uvedomuješ si svoju dlžobu? Uvedomuješ si tú obrovskú dlžobu, že môj Syn zomrel za teba, aby si ty mohol žiť?! Uvedomuješ si tú dlžobu, ktorú nikdy nebudeš môcť splatiť? Prichádzam k tebe so všetkým čo mám. Viac ti už dať nemôžem. Väčšieho a lepšieho srdca už nikdy, ale nikdy neuvidíš. Uvedomuješ si to, človek?!"

Aká je naša odpoveď k tomuto nebeskému Otcovi? Pokiaľ siaha naša láska? Aká je naša láska a aká je láska nášho Otca k nám? Ako myslím na neho cez deň a koľko myslí na mňa nebeský Otec? Koľko on dal už pre mňa a koľko som ja dal zaňho? Jediný Syn skončil na kríži! Čo som obetoval ja?

Áno, nikdy sa nemôžeme porovnať s nebeským Otcom. Nikdy. Nikdy a nikto z ľudí nebude mať väčšie a otvorenejšie srdce lásky ako nebeský Otec. A nebeský Otec to vie. Ty, človek, nemôžeš sa so mnou rovnať, a predsa musím od teba niečo vyžadovať, aby si bol môj syn! Máš u mňa veľkú dlžobu. Ty mi ju nikdy nesplatíš. Ale možno aj u teba má tvoj brat tiež dlžobu. Tak, ako ti ja odpúšťam, a môj Syn zomrel za treba, tak ty musíš odpustiť všetkým, ktorí sa previnili voči tebe! Už nám to nevonia, však? Ak ťa niekto udrie, bude nadávať, odpusť mu to, lebo to ja, Boh robím voči tebe. Ako ty budeš robiť svojim blížnym - mužovi, manželke, deťom alebo tým, s ktorými pracuješ, tak podobne budem voči tebe jednať i ja. Ja ťa nemôžem súdiť podľa toho, čo ty urobíš mne a ja tebe. Lebo ty by si mi to nemohol nikdy splatiť. Nemohol by si mi dať toľkú lásku, akú ja mám voči tebe. Toľkú starostlivosť, akú ja venujem tebe. Ale podľa jedného môjho merítka ťa budem súdiť, a to: či si dobrý syn, dcéra a tiež podľa toho, ako sa zachováš k tým, s ktorými žiješ.

Jeden môj známy rozprával raz o gazdovi, ktorý mal manželku a jediného syna. Gazda mal rád predovšetkým peniaze a k svojim sluhom a blízkym bol hrubý. Raz po jarmoku položil peniaze na stôl a odišiel do pivnice na víno. Malý chlapec zobral „papieriky" zo stola a zapálil ich. Tešil sa, ako papiere pekne horia. Keď prišiel otec a videl, čo syn urobil, v hneve položil synčekovu ruku na klát a odťal mu ju ... Ako veľmi rýchlo sa vieme vysporiadať s tým druhým! Horšie je, keď sa máme vysporiadať sami so sebou. Ak nám niekto vynadá, vrátime mu viacnásobne. Ak ohovára, rozmýšľame ako vrátiť.

Ale tu by sme sa mali zastaviť, lebo náš nebeský Otec volá: "Stoj, človeče, lebo ja ťa budem tak isto súdiť, ako ty súdiš svojho syna. Ak si ty taký nemilosrdný k tvojmu synovi, tak vedz, že ja budem taký istý nemilosrdný k tebe. Nič iné si nezaslúžiš!" Alebo pri hneve nám môže nebeský Otec povedať: "Uvedom si, človeče, čo robíš. Lebo ako ty sa hneváš s tou, tak ja sa budem hnevať s tebou. Čo ty robíš druhému, to urobím ja tebe." Preto nás vyzýva Ježiš: „buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!" (Lk 6,36)

Aj keď to už chápeme, nemusí to znamenať, že to chceme aj takto robiť. Budeme sa môcť sledovať a pozorovať sami. Kde? No pri svojom manželovi, pri svojich deťoch, pri svojej práci. Ako sa ja budem správať k tým, s ktorými žijem, tak sa bude raz správať ku mne aj môj nebeský Otec. Ak sa ja budem dobre správať k druhému, aj keď si to nezaslúži, dobre, hoci ma ohovára, ja ho nebudem ohovárať, hoci mi aj nechce niečo vrátiť, ja mu to darujem, hoci ma udrie po líci, ja mu to nevrátim, stávam sa dobrým človekom a môj nebeský Otec to patrične aj odmení.

O čo ma dnes prosí Ježiš? Buď taký dobrý, ako je nebeský Otec a staneš sa jeho synom a dcérou. Amen.

YouTube | Gloria.tv