Meditácia na 24.09.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Pondelok 25. týždňa v Cezročnom období | Lk 8, 16 - 18

separator.png
Ježiš povedal zástupom: „Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.
Lebo nič nie je skryté, čo by sa nevyjavilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo a nedostalo na verejnosť.
Dávajte teda pozor, ako počúvate, lebo kto má, tomu sa pridá, a kto nemá, tomu sa vezme aj to, o čom si myslí, že má." 

separator.png

Buďme svetlom sveta
 

Stará ľudová múdrosť dokázala oceniť malé veci, ktoré sú v podstate veľké a pre život nevyhnutné.

Poznáte iste všetci rozprávku Soľ nad zlato. Až vtedy, keď nebolo soli, kráľ spoznal, že má väčšiu hodnotu ako zlato a dcérka mu priala naozaj dobre. I cenu elektriny vieme oceniť až vtedy, keď sedíme po tme, alebo pri sviečke.

Aj v evanjeliu Pán Ježiš žiada od svojich učeníkov, a teda aj od nás, aby sme boli svetlom sveta. „Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou... ale postaví ju na svietnik..."(Lk 8,16).

Čo to znamená? Najprv si však položme otázku: Ako je možné, že kresťanstvo, ktoré bolo založené na 12 apoštoloch, ktoré bolo pre Židov pohoršením a pre pohanov bláznovstvom - zvíťazilo? Keď sa konajú voľby, koľko programov, plagátov a schôdzí sa predtým vykoná?!
Čo mali apoštoli? Nič! Čo sľubovali? Zapri sám seba, ak ťa pohoršuje oko - vylúp ho, ak ruka - odtni ju! Miluj svojich nepriateľov! Buď pokorný a tichý srdcom.

Jedno však mali a to vieru, pre ktorú sa išlo na smrť, nekompromisnú lásku a jednotu mysle. A tak sa hŕstka kresťanov stávala soľou zeme a strhávala svojím príkladom k nasledovaniu iných. To je celé tajomstvo kresťanského víťazstva nad pohanským svetom.

Svetlo sveta. Keby som sa vás opýtal, ktorý pápež začal a ktorý dokončil stavbu chrámu sv. Petra, asi to nebudete vedieť, a ani to, pokiaľ sa nezaujímate o dejiny, nemusíte vedieť. Keď sa vás však opýtam, kto bol sv. František z Assisi, sv. Don Bosco, iste to budete vedieť. Oni a mnohí im podobní boli svojím životom, svojou láskou a obetavosťou svetlom sveta. Ukázali, aké je pravdivé a žité kresťanstvo. Svojím príkladom ukázali, ako by sa svet zmenil... aký by to bol svet - svet spravodlivosti, dobroty, bez vojen a nenávisti, keby všetci žili podľa Evanjelia.

Dnes sa veľa hovorí aj o Matke Tereze z Kalkaty. Je a naozaj bola to veľká žena, ocenená i poctou najvyššou - Nobelovou cenou mierou. S ňou pracujú i ďalšie stovky dievčat i žien, ktoré zasvätili život najchudobnejším z chudobných. Našu zmienku si zaslúžia i tisíce misionárov, státisíce sestier v nemocniciach, sirotincoch a v rôznych ústavoch.
Ale nezužujme príkaz dobrého príkladu len na duchovné osoby, Cirkev a kresťanstvo. To nie sú len kňazi a rehoľné sestry. To sme my všetci. Uvedomme si, že pokiaľ nami svet pohŕda, pokiaľ sa na nás pozerá nedôverčivo, pokiaľ sa nám posmieva, tak zaiste nie preto, že sa modlíme a chodíme do kostola, ale predovšetkým preto, že nežijeme ako učeníci Kristovi, že sme často zvetranou soľou, a nie sme svetlom sveta. Naša viera a náš život, naše modlitby a naše skutky sa rozchádzajú.

Mladý človek prišiel do farskej kancelárie.
- Chcel by som vstúpiť do Cirkvi, - hovorí nesmelo. - Som bez vyznania, vieru som nikdy nepoznal. Žijem však s mojou manželkou skoro desať rokov a ona mi svojím každodenným životom ukázala kresťanstvo. Keď som bol nahnevaný, ona sa na mňa usmiala, keď som si nevedel rady, alebo som mal starosti, ona jednoducho povedala, že sa bude modliť, aby mi Pán Boh pomohol. Ona s deťmi to krásne dokáže! Povie mi tak jednoducho:
- Chlapče, nie som s tebou spokojná a s tým nemôže byť spokojný ani Pán Ježiš.
- Ale ty sa predsa modlíš k Bohu a vždy to pomôže.
- Tá moja žena je veľmi dobrá, a tak som si povedal, že keď je ona taká, môžem i ja byť skrze vieru lepší a šťastnejší.

To je svetlo sveta, ktoré neagituje, ale ukazuje život viery. V núdzi sa pozná i cena soli. Našou úlohou je, aby dnešná požívačná spoločnosť poznala cenu kresťanstva. Aby si naši blížni uvedomili, že veriť neznamená stále sa len modliť a sedieť v kostole, ale veriť znamená radostne a zvlášť dobre žiť.

Ukážme svetu, ako kedysi prví kresťania pohanom , svojimi skutkami, láskou a dobrotou radostnú zvesť evanjelia. To je naša úloha a v tom bude i naša zásluha. Amen.

YouTube | Gloria.tv