Meditácia na 29.09.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

26. nedeľa v Cezročnom období | Mk 9,38-43.45.47-48 

separator.png

Ján povedal Ježišovi: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami." Ježiš vravel: „Nebráňte mu! Lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás. A kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že ste Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu. Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora. Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa. Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života krivý, ako keby ťa mali s obidvoma nohami hodiť do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho: je pre teba lepšie, keď vojdeš do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do pekla, kde ich červ neumiera a oheň nezhasína."

separator.png

Hovoriť o živote s Bohom

Ľudský život je veľkým tajomstvom. Je zázračným dielom Stvoriteľa. Pri všetkom stvorení povedal Boh, že je to dobré. Boli sme stvorení láskou Boha a k tejto Láske máme aj smerovať.

Z dnešného evanjelia čítame, akú veľkú cenu má ľudský život: „Je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený a krivý, ako keby si mal ísť do smrti" (Mk 9,43). Evanjelista Marek ako keby nás chcel nasmerovať k tomu, čo je ten pravý život. Dvakrát hovorí, že je lepšie, keď vojdeš do života ....ako do pekla. A tretí raz už hovorí, že je lepšie, keď vojdeš do Božieho kráľovstva ... ako do pekla. Dve skutočnosti: život a smrť, nebo a peklo. Tej prvej prestávame veriť a chceme si užiť čo najviac už tu na zemi. Vyhľadávame pôžitky pre potešenie tela. Tú druhú považujeme za bájku, ktorá ešte tak deti môže zastrašiť, ale nás dospelých..?

Vieme, že Ježiš hovorí pravdu a práve dnes nás chce opäť upozorniť, aby sme si v živote - v tomto pozemskom živote, vedeli zoradiť hodnoty. To, čo je pre nás dôležité: aký máme rebríček hodnôt, čo je našim cieľom... Aby sme si uvedomili, akú hodnotu má náš život. Tým, že Ježiš hovorí; lepšie je odťať si ruku, či nohu, nám chce pripomenúť, akú hodnotu má náš život pre Božie kráľovstvo. Kvôli tomuto cieľu, ak by si to okolnosti vyžadovali, sa musíme vedieť vzdať všetkého - odstrániť to, čo by nám stálo v ceste, hoci by to pre nás malo veľkú cenu a príťažlivú hodnotu. Tou prekážkou - tým, čo nám prekáža, tou rukou, či nohou, sú naše hriechy, ktoré nám bránia vstupu do neba. Čokoľvek, čo by nás približovalo k hriechu, treba rozhodne vykázať zo svojho života. V našom živote sú to často malé, nenápadné skutky, nad ktorými mnohokrát mávneme rukou. Ale práve tie nás nenápadne odťahujú od tejto cesty. Ak budeme vo svojom boji veľkodušní, ak budeme mať pred sebou v živote jasný cieľ, vtedy sa budeme rozhodne snažiť naprávať aj tieto situácie, aby prestali byť prekážkou a premenili sa nám na opravdivý zisk.

Boháč žil veľmi luxusne - prepychovo sa obliekal a celé dni maškrtil. Pred dverami jeho domu sedával žobrák Lazar, chorý človek, ktorý jedával len odpadky a väčšinu času trávil so psami. Keď zomrel, prišiel do neba. No zomrel i boháč. A ten sa dostal rovno do pekla. Ako sa tam trápil horúčavou a smädom, zazrel v diaľke žobráka, sediaceho s Abrahámom v nebi. Začal prosiť: "Otec Abrahám, zmiluj sa! Pošli Lazara, aby si omočil koniec prsta vodou a zvlažil môj jazyk, lebo sa hrozne trápim v tejto horúčave!" No Abrahám odpovedal: "Syn môj, ty si mal v živote samé dobré veci, no Lazár samé zlé. On sa má teraz dobre, no ty sa trápiš. Medzi nami je veľká priepasť. My nemôžeme prísť k vám a vy k nám." Toto povedal o pekle sám Kristus a ten veru nerozprával nijaké bájky. Jeho každé slovo je pravdou. Sám povedal, že peklo je. A to nepovedal len raz. Tým chcel vyjadriť, že peklo je dôležitou pravdou, ktorú máme vážne brať na vedomie!

Čomu sa môžeme naučiť z príbehu o Lazarovi a boháčovi? Pre každého z nás je v nebi pripravené miesto samým Ježišom - tak, ako nám to sľúbil. Záleží len na nás, ako vážne vieme zobrať jeho dnešnú výzvu. Naším cieľom je život - večný život v Božom kráľovstve. Preto odhoďme všetko, aby sme sa tam mohli stretnúť so všetkými milujúcimi. Amen.

YT | GTV