Meditácia na 06.12.2012

Katolícka jednota Slovenska pobočka 38/91 Spišská Nová Ves, Vás pozýva na prednášku VIERA V MOJOM ŽIVOTE - (2. časť), ktorá sa uskutoční dňa 6.12.2012 vo štvrtok o 16.00 na Letnej ulici 60, prednášateľ je P. Prof. Ľubomír Stanček, CM

separator.png

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Mikuláš, biskup | Lk 10,1-9

mikulas_julia_kubicova_evanjelizacia.eu.jpg

separator.png

Potom Pán vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto kam sa sám chystal ísť. A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte! Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: „Pokoj tomuto domu! Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu! A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom a povedzte im: „Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo."

separator.png

Popularita svätosti
 

O svätých sa málo hovorí, píše a rozpráva. Ešte menej svätých nasledujeme. Často pri slovách „svätý" stráca sa záujem o tom mužovi či žene viac vedieť, poznať ho, alebo zobrať si z neho príklad. Medzi najznámejších svätých patrí svätý Mikuláš.

V dnešnom evanjeliu čítame: „Potom si Pán vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesta, kam sa sám chystal ísť" (Lk 10,1).

Lukáš spomína iných sedemdesiatich dvoch učeníkov. Ježiš, keď zostúpil z vrchu, okrem dvanástich mužov-apoštolov, si vybral aj iných. Poznáme z evanjelia, že chodili tiež s Ježišom. Pravdepodobne neboli všade, kde boli s Ježišom Dvanásti, ale aj títo majú v Božom pláne svoje miesto, hoci nepoznáme ich mená. Ježiš učí len tri roky. Praje si však, aby slová: „Iďte a učte všetky národy..." (Mt 28,19) patrili všetkým spolupracovníkom, teda aj tým sedemdesiatim dvom.

Ježišovým nanebovstúpením sa dielo Krista nekončí. Cez apoštolov a iných učeníkov sa učenie Krista šíri do celého sveta. Po ich smrti prichádzajú ďalší šíritelia, apoštoli, učeníci, vyznávači učenia Krista. Z dejín vidieť aktuálnosť slov Ježiša: „Žatva je veľká, ale robotníkov je málo" (Lk 10,2).
Ježiš v každej dobe oslovuje a pozýva mnohých spolupracovníkov. Pracovať pod vedením Ježiša je krásne, ale vyžaduje mnoho úsilia, zriekania, námahy a iných vecí, ktoré ľudí odrádzajú. Preto sme svedkami, že sa ľuďom učenie Ježiša Krista páči. Ale keď sú konkrétne oslovení, váhajú, vyhovárajú sa, alebo s nasledovaním odkladajú. I napriek tomu, že mnohí neprijímajú učenie Krista, zaznávajú ho, útočia proti nemu, predsa sme svedkami, že nikto a nič nie je už dvetisíc rokov tak populárne a oslovujúce ako učenie Krista. Ježiš žije nielen cez Sväté písmo, liturgiu Cirkvi, sviatosti, ale taktiež v osobnostiach ľudí, ktorí uverili Kristovi a vo svojom živote, a na svojom mieste ho nasledovali. Medzi takéto osobnosti Cirkvi patrí aj svätec dnešného dňa – svätý Mikuláš. Stal sa populárnym, hoci sám netúžil po uznaní a poctách.

A práve to by nás malo dnes osloviť. Pán Ježiš to povedal slovami: "Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci... Už dostali svoju odmenu" (Mt 6,1-2).

Príklad vidíme u svätého Mikuláša. Pre svoje správanie sa stal jedným z najpopulárnejších svätých. Jeho úcta sa rozšírila v celej Cirkvi. I napriek tejto popularite vieme o ňom veľmi málo. Pravdepodobne pochádza z Malej Ázie. Rozpráva sa o jeho daroch, ktoré cez oblok hodil trom sestrám, ktoré nemali vená a otec ich nútil získať si veno hriešnym životom. Tak sa stal zvyk, že rodičia v noci dávajú dobrým deťom darčeky, aby ich povzbudili k poslušnosti. Niekde je taký zvyk, že tieto darčeky sa dávajú do topánok. Tým sa pripomínajú slová Pána Ježiša: Choď a rob podobne" (Lk 10,37).

Toto je vážne oslovenie pre nás všetkých: šíriť dobro, lásku, štedrosť tam, kde človek trpí núdzu a nedostatok tak pre telo, ako aj pre dušu.

Tak chápeme aj iné verzie štedrosti Mikuláša, ktorý mal zachrániť troch nevinne odsúdených dôstojníkov, či stroskotancov, alebo vzkriesenie troch zabitých klerikov. Boh sa o svojich štedrých darcov postará. Istá legenda o Mikulášovi rozpráva, ako má zaujať uprázdnené miesto biskupa. Dohodli sa, že bude ním ten muž, ktorý prvý vojde do kostola. Bol to Mikuláš, ktorý o ničom nevedel a ktorý sa prišiel ráno pomodliť. Nechajme legendy legendami, ale jedno je isté: Bohu i ľuďom sa páči štedrosť. A štedrosť, spájaná od r. 1087 so sv. Mikulášom, kedy boli jeho pozostatky prevezené do mestečka Bari, sa stala príležitosťou plniť Ježišove slová, keď spôsobujeme radosť detským očiam a zároveň šíri sa a zdokonaľuje naša láska k Bohu a blížnemu. Slovo „Mikuláš" po grécky „Nikelaos" znamená „nike" - „víťazstvo" a „laos" - „ľud". Čiže inými slovami: Dať ľuďom dobrý príklad.

Aj keď sa o svätých málo rozpráva a ešte menej nasleduje ich príklad, predsa urobme dnes u seba výnimku. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012