Meditácia na 27.01.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Angela Merici, panna | Mk 5,31-35

separator.png

Patrónka dievčat
 

Prežívame čas plesov a zábav. Na nejednom z takýchto podujatí sa odohráva súťaž o najkrajšiu ženu na plese. Ženská krása je skutočný dar od Boha. Čo však vie táto krása spraviť, keď sa správne nepodchytí, hovoria slzy, nejeden premárnený život, mnohé sklamania a bolesti. Ježiš si veľmi ctil svoju matku a stretával sa so ženami, čím poukázal na vážnosť problému, nad ktorým sa môžeme zamyslieť pod vplyvom dnešného evanjelia.

Pán Ježiš tým, čo počúvali jeho učenie, keď ho vonku čakala matka, povedal: „Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka" (Mk 3,35).

Pán Ježiš neznižuje úctu ku svojej matke. Nám sa však dostáva poučenia, aby sme ako jeho matka vždy plnili vôľu Božiu. Mária so svojím „fiat" - „staň sa" je rovnako dnes prvá žena a vzor každej žene.

Keď Ježiš učí, v jeho blízkosti stretávame mnohé ženy. Je to matka synov Zebedejových, ale tiež Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Jozefova matka (por. Mt 27,56). Prichádza do styku so ženami hriešnymi, ako so ženou pristihnutou pri cudzoložstve (por. Jn 8,3); ženou, čo mu slzami umyla nohy a natrela vzácnou masťou (por. Mt 26,7); dovolil žene chorej na krvotok dotknúť sa ho (por. Mk 5,25); uzdravil ženu, ktorá trpela neduživosťou osemnásť rokov (por. Lk 13,11); pomôže žene a uzdraví jej dcéru (por. Mt 15,28). O ženách vyhlási nádherné slová, keď ženu dáva v tej dobe do jednej roviny s mužom. Prvý realizuje rovnocennosť ženy s mužom. Zakazuje mužom tupiť ženu v myšlienkach. Škoda, že mnohé ženy si toto neuvedomujú, neprajú a samé dávajú príčinu k veľkému zlu. Krása ženy je poklad. Nielen krása tela, ale aj duše je veľmi potrebná tak pre ženu samu, ako aj pre muža. Žena je viac obdarená citom ako muž, a nemala by na to zabúdať. Často sa hovorí, že žena vie múdro svojou krásou viesť aj muža. Krásna žena vie vychovávať aj muža, hovorí príslovie. Čím ďalej, tým viac na túto skutočnosť zabúdajú naše ženy a dievčatá. Práve preto je veľmi aktuálna činnosť dnešnej svätice - Angely Merici.

Angela cítila, že si ju Boh volá nasledovať ho viac. Nevedela však, ako sa do tohto diela pustiť. Ako členka Tretieho rádu svätého Františka precestovala veľkú časť Talianska, a dokonca s pútnikmi absolvovala cestu do Svätej zeme. Pri návrate mala sen, ktorý ju oslovil. Vo sne videla schodište, ktoré siahalo zo zeme až do neba. Po ňom vystupovali a schádzali mladé dievčatá, pričom počula hlas, aby sa postarala o založenie rehole, ktorá by sa venovala dievčatám. Angela si spomenula na sv. Uršulu, ktorú v Kolíne nad Rýnom umučili hunovia s veľkým počtom dievčat. Svojej duchovnej rodine dala meno po tejto svätici, a tak dnes máme aj u nás sestričky - uršulínky. Tieto sestry svojím moderným chápaním dokázali vo svojom prostredí podchytiť dievčatá. Mnohé dievčatá dnes vďačia týmto sestrám za vzdelanie, výchovu i svätosť. Aj dnes je sen sv. Angely realitou.

Cirkev pôsobí cez svätých aj po ich smrti. Príklad a duch svätých zostáva v ich nasledovníkoch, ktorí v nich nachádzajú milosti potrebné na cestu do večnosti. Aj dnes si môžu dievčatá uvedomiť, že ich krása má im pomôcť nielen získať srdcia obdivovateľov tu na zemi, ale aj získať prostriedky na výstup k Ježišovi a Márii. Verím, že naše dievčatá vedia, aký dostali poklad v kráse tela i duše. Veríme, že tento poklad využijú pre odmenu, ktorú im pripravil Ježiš. Modlime sa, aby krása a čistota dievčat a žien sa stali morálnou obrodou národa a sveta.

Modlime sa to najmä teraz, v čase plesov a zábav, keď alkohol, faloš a pretvárka mužov stávajú sa pre ženy osídlom. Svätá Angela Merici a Uršula, orodujte za ženské pokolenie! Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012