Meditácia na 04.02.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Ondrej Corsini, biskup; Veronika; Jana de Valois | Mk 6,7-13

separator.png

S nesmiernou radosťou oznamujem, že P. Ľubomír Stanček sa dnes poobede vrátil z nemocnice.
Prosím, vytrvajte v spoločných modlitbách za zdravie a silu pre neho.
(korunka k Božiemu milosrdenstvu o 15.00 a/alebo o 21.00 hod.) ĎAKUJEM.

separator.png

Sila a krása pokánia
 

Častejšie sa stretávame s tým, že podľa zovňajšku zaujímame aj svoj postoj k ľuďom. Pekné šaty, tvár a vystupovanie môže však klamať. Je pravda, že z tváre človeka sa dá mnoho vyčítať. Dnes si chceme pripomenúť troch svätých a na príklade ich života poukázať na slová dnešného evanjelia.

„Oni prišli a hlásali, že treba robiť pokánie" (Mk 6,12).

Ježiš si za svojich učeníkov nevyberal múdrych svojej doby, ani pekných, ani tých, ktorí mali postavenie. Ježiš si pozval tých, ktorých chcel. Medzi Dvanástimi nachádzame väčšinou pôvodom rybárov, mýtnika a o Judášovi sa hovorí, že bol úradník. Neboli to už krásavci. O Petrovi vieme, že bol ženatý, no väčšina zo nich boli pravdepodobne ešte slobodní a Ján bol najmladší. Žiaden mocipán by na takomto zložení apoštolov nebudoval svoju ríšu. Ježiš - áno! To preto, že Božie kráľovstvo nebolo z tohto sveta, ako to sám potvrdil pred Pilátom.

Rovnako aj dnes platí, že Boh sa nepozerá na výzor človeka, ale milý mu je každý, kto koná spravodlivo. Ježiš i dnes vidí nielen náš zovňajšok, ale vidí aj do našich sŕdc. Pozná naše zmýšľanie, a nie sú mu utajené skryté veci. Práve preto v týchto úvahách o svätých si máme uvedomiť veľkosť krásy duše. My povieme, že ten sa nám páči, tá je pekná. Krása tela zohráva vážnu úlohu napríklad pri výbere manžela, priateľa, a predsa tam zohráva vážnejšiu úlohu aj niečo iné. Je to láska, dobrota, obetavosť a ďalšie čnosti, prednosti, ktoré múdri ľudia vedia oceniť. Dievčatá sa zvyknú hnevať na svoje pehy, vyrážky, farbu vlasov... Nech si však pozrú mláďa labute. Keď je malé, nie je pekné - a keď vyrastie...?

Mnohí chlapci si vyberajú partnerku pre život na parkete, podľa tela, a bývajú sklamaní. Dievčatá zas často pozerajú po tituloch a postavení chlapca, a to nie je záruka, že to budú dobrí otcovia a verní manželia. Výstižne to vyjadrujú slová jedného Róma, ktorý keď sa mu kamaráti smejú, prečo si za ženu vybral takú škaredú, povedal: "Keby ste mali moje oči, páčila by sa vám!"
Ježiš si od nás praje, aby sme sa na svoj život pozerali jeho očami. Ježiš pozerá na to, čo sa páči nebeskému Otcovi, čo jemu spôsobuje radosť. Čiže na jednej strane vedieť sa modliť pri vážnych životných rozhodnutiach, aby sme sa nedali pomýliť a oklamať očami, a na druhej strane, aby sme videli aj za tým, čo nie je pekné, niečo cenné a osožné.

Príklady môžeme nájsť aj u dnešných svätcoch.

Svätá Veronika - jediná žena, ktorá keď vidí Krista skrvaveného a jeho tvár pokrytú prachom na krížovej ceste, dá dole z hlavy šatku a utrie ňou Kristovu tvár.

Svätého Ondreja Korsini, skôr ako sa narodil, videla matka ako psa, ktorý sa zmenil na baránka. A vieme, že svoju mladosť využil najmä na hriech. Dostal dobrú výchovu, a predsa stroskotal. Jeho matka Peregrína si nikdy nejde skôr ľahnúť, kým syn nepríde domov. Modlí sa za syna. Kým on hýri, ona prosí za neho Božiu Matku. Raz pri návrate zbadal matku uplakanú. Tá mu vtedy s láskou vstúpila do svedomia, keď mu povedala: "Porodila som vlka, a nie syna. Ako divý vlk hryzieš moje srdce!" Vieme, že Ondrej zanechal túto cestu, vstupuje do karmelitánskeho kláštora. Neskôr prijíma dokonca svätenie na kňaza, stáva sa predstaveným kláštora a o rok na to mu je zverené biskupstvo. Bál sa tohto úradu, ale sklonil sa pred Božou vôľou. Dnes môžeme poznamenať, že Ježiš aj z vlkov dokáže spraviť baránkov. A to nie iba naoko, navonok, ale aj vo vnútri.

Tretia svätica Jana de Valois nepoznala radosti, hoci bola z kráľovského rodu. Dokázala však svoje vnútro darovať Bohu. Navonok bola často opovrhovaná, znevažovaná, ale vo svojom vnútri tým viac rástla vo svätosti a láske k Bohu. Zomrela ako 41-ročná. Opustila svet, ktorý ju oberal o radosti, aby obdržala to, čo si zaslúžila v tichosti a skromnosti - večný život.

Neopovrhujme ľuďmi nepekného vzrastu, chybných, mrzákov, ale pozerajme na svoje vnútro, či sa páčime Bohu. Krása tela je ako poľný kvet. Dnes je tu a zajtra? Krása duše je zárukou večnej odmeny.

Keď venujeme čas pre krásu tela, venujme primeraný čas kráse duše. Pri vážnych rozhodovaniach, pri vstupe do manželstva, pri výbere priateľa, skúmajme vnútorné vlohy, hodnoty, charakter... Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012