Meditácia na 17.02.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Sedem zakladateľov rehole Služobníkov Panny Márie | Mt 19,27-29

separator.png

Pôst zintenzívňuje modlitbu, sám o sebe je modlitbou tela i duše a stupňuje bdelosť a otvorenosť voči Bohu. Pôst - fyzický, udržuje akoby otvorenú ranu, ktorá nás udržuje v pohybe smerom k Bohu. Nehľadáme rýchle uspokojenie svojich túžob u ľudí alebo vo svetskej kráse. Dáva nám pocítiť naše najhlbšie určenie, že patríme Bohu, a že len on jediný môže dokonale naplniť naše očakávania a túžby. Preto je aj pre nás veľmi potrebné, oživiť túžbu
patriť Bohu práve prostredníctvom pôstu. - Ľubomír Stanček - 
separator.png

Viac o Panne Márii sa dozviete tu.

Mária - učiteľka svätosti
 

Postava Panny Márie v dejinách ľudstva, najmä u kresťanov, zohrala nenahraditeľné miesto. Žiadnej žene na svete sa nedostalo toľko úcty a priazne ako matke Krista. Pritom jej nedáme to, čo jej nepatrí. Nie je v našich očiach Bohom, ale zostáva len jednoduchou „slúžkou", ako odpovedala anjelovi pri zvestovaní.
A práve toto gesto a jej celoživotný príklad znova a znova v každej dobe oslovuje nových obdivovateľov. To, čo pri kontakte s ňou získavajú jej ctitelia, čo nevidieť, vždy sa prejavuje v spoločnosti. Taká bola aj činnosť siedmich florenčanov, ktorí v r. 1234 na vrchu Monte Senario dávajú sa celí a celkom do služby Panny Márie. Z ich úst nevyšli slová, ktoré povedal Peter Ježišovi:

„Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?" (Mt 19,27).

Peter tieto slová povedal majstrovi skôr, ako sa sám presvedčil o Ježišovej láske na kríži a jeho zmŕtvychvstaní. Keď tieto slová Peter hovorí, ešte nedozrel v láske a viere, ktorú im prednášal Ježiš.

Keď Pán Ježiš trpezlivo Petrovi vysvetľuje, čo za svoju činnosť je im pripravené, dáva zároveň odpoveď aj na podobné otázky až do konca čias. Tiež v týchto slovách nachádzajú ešte viac pochopenia a poučenia i tí, ktorí sa nepýtajú, pretože im stačí to, čo Ježiš učil, čo urobil pre ich spásu. Popri Ježišovi v tichu vidieť postavu Márie. Mária ustupuje do úzadia, keď Ježiš začína plniť svoje poslanie. Svojím správaním si však získava viac a viac obdivovateľov. Keď sledujeme jej odmenu, ktorú dostáva od Syna, presviedčame sa o pravdivosti slov evanjelia: „A každý, kto pre moje meno opustí..., dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života" (Mt 19,29). Ježiš svoju matku berie, ako to učí Cirkev, s telom a dušou do neba a korunuje ju za Kráľovnú neba a zeme.
Túžba prežiť svoj život, čo najplnšie a najvernejšie v spojení s Máriou, s jej nasledovaním sa vyplatí. O tom zaiste nikto z nás nepochybuje.
A predsa, dnes sa môžeme ešte viac oduševniť na príklade dnešných svätých, ktorých je sedem.

Po vzore Panny Márie si dali menom Služobníci Panny Márie. Ľudia ich jednoducho začali volať po latinskom pomenovaní „serviti" – „služobníci". Ich život bol preniknutý duchom Matky Božej. Ako Mária žila v chudobe a v tichosti Nazareta a posluhovala Božiemu Synovi, tak títo siedmi začali podobnou činnosťou veľké diela. Šiesti z nich prijali svätenie na kňazov a siedmy Alexej zostal sluhom sluhov. Z pokory neprijal svätenie na kňaza. Ich príklad bol úžasný. Hoci sú známe len mená dvoch z nich, ich činnosť sa rozšírila do celého sveta. Z tejto rehole máme viac významných teológov, vedeckých pracovníkov i znalcov umenia. Okrem toho všetkého sa snažia predovšetkým šíriť úctu k Panne Márii.

A my dnes vieme, že sa plnia slová Panny Márie, že každý, kto sa pod jej ochranu utiekal, o pomoc ju prosil, alebo o príhovor žiadal, že neostal a neostane nevypočutý. V našich domoch máme obrazy a sochy Panny Márie. Nájdime si čas na krátku modlitbu pred nimi. Práve toto je tak dôležitá pravda. Vtedy v našom srdci rastie cez úctu k Márii – Matke Krista ešte viac úcta ku Kristovi, ochota plniť si svoje povinnosti, chrániť sa hriechu a činiť pokánie.
Táto činnosť nikdy nezapadne prachom. Aj keď v minulosti, ale i dnes aj z našich radov, mnohí Máriu tupili, predsa sa presviedčame, že cez Máriu máme neustály príliv milostí a požehnania od jej Syna. Aké je to povzbudzujúce a výchovné, keď si vedľa modliaceho dieťaťa vie prikľaknúť pravidelne k modlitbe aj otec, matka. Aká je to veľká škola lásky, keď dospievajúci mladí ľudia vidia našu úctu k Panne Márii a nevedieme ich iba ku sviatočnej úcte Panny Márie. Dnešný sviatok je sviatkom, aby sme ešte viac vzrástli v láske ku Panne Márii cez príklad a vzor dnešných svätých.

Úcta k Panne Márii nezaberie veľa času a miesta. Môžeme s ňou nadviazať kontakt aj po ceste a ruženec nezaberie tiež veľa miesta, prípadne nám môžu poslúžiť naše prsty na rukách. Dôležité je, aby v našom srdci Mária mala svoje čestné miesto, ktoré jej patrí. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012