Meditácia na 21.02.2013


- meditujme spolu s P. Ľubomírom nad utrpením Pána - najmä v týchto dňoch

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Peter Damián, biskup a učiteľ Cirkvi | Mk 9,2-13

separator.png

Pôst nie je liečebná kúra, ktorá je úspešná len vtedy, keď je bolestivá. Pôst je Boží dar pre náš život, ktorý do neho vnáša radosť, ktorú nám nik nevezme. - Ľubomír Stanček - 

separator.png

Sila modlitby
 

Nielen v tomto čase, ale aj počas iných období roka kresťania často zabúdajú na modlitbu. Michael Quist v knihe - Tvojimi očami - sa takto zamýšľa nad modlitbou: "Pane, chcel by som sa modliť, ale nemám kedy, neskôr." T tak už dieťa - hrá sa, nemá sa kedy modliť, odkladá pre hru modlitbu. Žiak - musí písať úlohy, nemá kedy, neskôr. Študent - ponáhľa sa na prednášky, cvičenia, nemá kedy, neskôr. Mladý muž - má svoj šport, nemá kedy, neskôr. Mladoženáč - chce postaviť dom, zariadiť si ho, nemá čas na modlitbu, neskôr. Otec - má deti, je unavený, nemá kedy, modlitbu odkladá na neskôr. Starí rodičia - sa chcú venovať vnúčatám, nemajú kedy, budeme sa modliť neskôr. Starí a chorí - majú svoje trápenie, nemôžu sa modliť, neskôr. Všetci zomierajú a nemajú čas! Už je neskoro, už vôbec nemajú kedy!

Pane, takto všetci bežia za časom. Prechádzajú životom bežiac, štvaní, preťažení, pobláznení... A pre nás v tejto chvíli, keď sme si našli čas na chvíľu sa zastaviť, dostáva sa nám milosti niečo spraviť pre svoju dušu, pre večnosť.

Apoštol Peter na hore, keď vidí osláveného Krista, sa ozve: „Rabbi, dobre je nám tu" (Mk 9,5).

Ježiš s každým z apoštolov má svoje plány. A predsa traja z Dvanástich sa častejšie objavujú v Ježišovej škole po boku Krista. Nie je to len na hore Premenenia, ale aj v dome Jairusa a tiež v Getsemanskej záhrade. Text nám priamo nedáva odpoveď, prečo práve títo traja.
Dnes to vieme. Petra si Ježiš pripravuje, aby prebral starosť o ostatných apoštolov po Kristovom odchode, keď bude prvým pápežom. Jakubovi chce zveriť prvých veriacich zo Židov v Jeruzaleme. Prvého si ho pozve ku sebe ako mučeníka. Ján - najmladší z nich bude svedčiť o svojom Majstrovi-Kristovi, keď už ostatní apoštoli oslávia Krista mučeníckou smrťou. Týmto zvlášť ukazuje svoju božskú prirodzenosť. Premenil sa pred nimi. Keď Peter precitne, hovorí o modlitbe. Stánky boli oltáre, na ktorých sa prinášala modlitba k Bohu. Peter pochopil v danej chvíli veľkosť a hodnotu modlitby. Áno, často videli Krista modliť sa celú noc, prosili ho, aby ich naučil modliť sa a on ich aj naučil, ale tu spoznal druhú stranu modlitby. Doteraz poznal modlitbu ako kajúcu a tiež ako prosiacu činnosť. Teraz nechce prosiť, nechce odporovať, teraz je naplnený úžasnou radosťou. Pochopil silu a význam modlitby, ktorá mení človeka.

Naša účasť na svätej omši mala by nadobudnúť podobný význam. Aj keď v tejto chvíli snáď chceme prosiť, odprosovať, viac si uvedomme, že je teraz namieste oslavovať Boha. Ďakovať Bohu, že nám dáva tak úžasnú nádej, že náš život má večnú hodnotu, že sa nám dostalo poznania, ako si získať a nadobudnúť istotu, že všetko tu na zemi; ťažkosti, choroba, námaha i smrť má v spojení s Bohom význam. Kto verí v Krista - jeho učenie, ten v tejto chvíli nebude reptať na nespravodlivosť Božiu, na nelásku k nám, ba práve naopak.
Kresťan v tejto chvíli vidí úžasnú nádej v modlitbe. Kristus nás naučil slová: ... príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja. Cirkev nás učí: ... verím vo vzkriesenie tela a v život večný.
Kto môže dať väčšiu nádej, istotu ako Kristus? Pozrite, Peter so svojimi bratmi apoštolmi sú na začiatku, keď si ich Ježiš pozýva za sebou, obyčajných pravoverných Židov, ale keď prijmú učenie Ježišovo a dajú sa naplniť Duchom Svätým, presviedčajú sa už tu na zemi o sile modlitby. Peter uzdravuje i kriesi mŕtveho. To všetko cezo modlitbu a skrze modlitbu. Apoštoli sa tomu naučili od Ježiša a niet sa čo diviť, že sú za Krista ochotní zomrieť. Peter na kríži dole hlavou, brat Ondrej na kríži do písmena „X", Pavol sa dá sťať, Bartolomej zodrať z kože, Jakub zabiť kyjakom, Šimon prerezať pílou, Jakub starší bol sťatý, okrem Jána všetci zomierajú ako mučeníci, ale i Ján poznal utrpenie a bolesť. O Ondrejovi tradícia hovorí, že jeho kolená boli od modlitby také tvrdé ako chodidlá. A nielen oni poznávajú silu modlitby a cez ňu i nádej.

Dnešný svätec Peter Damiani mal detstvo veľmi ťažké. Keď mu ako mladému zomrie matka a on trie núdzu, nájde medený peniaz. V detskej duši kuje plány, čo si kúpi. V tom si spomenul na matku. Hoci bol nechcený, hoci toľko trpel, šiel za kňazom a dal za ňu na svätú omšu. Našiel málo a daroval všetko.

Aké je to úžasné, keď v našom srdci Boh nachádzal modlitbu. Modlitba je sila, liek, nádej. Spomeňme si na modlitby našich zomrelých matiek a otcov. Aká je to pre nich milosť, keď dnes za nich syn či dcéra zopne ruky a modlí sa. Modlitba je dar, ktorý chceme aj my dnes využiť.

Aj v tomto čase povedzme Ježišovi: "Pane, mám čas. Pane, chcem sa modliť. Pane, modlím sa!" Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012