Meditácia na 20.03.2013

Meditácia Ľubomíra Stančeka

sv. Archip | Jn 8, 31-42

separator.png

Kajať sa môžeme primerane umŕtvovaním a to očí, jazyka... a všetkých zmyslov. Umŕtvovaním predchádzame mnohým hriechom a môžeme ho všade konať. Môžeme sa tak posväcovať. Zrieknime sa dovolených, príjemných vecí. - Ľubomír Stanček - 

separator.png

Ježiš povedal Židom, ktorí mu uverili: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí." Odpovedali mu: „Sme Abrahámovo potomstvo a nikdy sme nikomu neotročili. Akože hovoríš: ‚Budete slobodní?!`"
Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrok. A otrok neostáva v dome navždy; navždy ostáva syn. Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Viem, že ste Abrahámovo potomstvo; a chcete ma zabiť, lebo sa moje slovo vo vás neujíma. Ja hovorím o tom, čo som videl u Otca. Aj vy robíte to, čo ste počuli od otca." Odpovedali mu: „Naším otcom je Abrahám."
Ježiš im povedal: „Keby ste boli Abrahámovými deťmi, robili by ste skutky Abrahámove. No vy ma chcete zabiť človeka, ktorý vám povedal pravdu, čo som počul od Boha. To Abrahám nerobil. Vy robíte skutky svojho otca." Povedali mu: „My sme sa nenarodili zo smilstva; máme len jedného otca, Boha." Ježiš im odvetil: „Keby bol vaším otcom Boh, milovali by ste ma, lebo ja som z Boha vyšiel a od neho prichádzam. Neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal."

separator.png

Veľmi sa tí Židia chvastajú svojou slobodou: Nikdy sme nikomu neotročili. Až Pán Ježiš im musí konečne vysvetliť: kto je skutočne slobodný, a kto otrok.
I my potrebujeme toto vysvetlenie, pretože príliš často podliehame žalostnému presvedčeniu, že sme väzňami, ba priam otrokmi: otrokmi školy, otrokmi rodinného života, života v zamestnaní, otrokmi povinností a rôznych životných nevyhnutností.

Ale, podľa istého mudrca - nikdy nemôžeme urobiť otrokom slobodného človeka, pretože slobodný človek ostáva slobodný aj vo väzení (Platón). A ak sa niekto usiluje zmeniť vonkajšiu skutočnosť tým, že sa dostane z väzenia, aby bol slobodný, tak v skutočnosti ostáva naďalej väzňom (A. de Mello). Pretože slobodu nenachádzame vo vonkajších podmienkach. Slobodu nosíme v sebe.
A je to predovšetkým, ako počúvame z úst Pána Ježiša, sloboda od hriechu: Každý, kto pácha hriech, je otrok. Zároveň Pán Ježiš predpovedá, že nás oslobodí od hriechu, oslobodí nás mocou svojej zmiernej obety. Napriek tomu môžeme byť naďalej otrokmi našich naviazaní na hriech. Uvedomiť si tieto naviazania a hľadať spôsob, ako sa oslobodiť od nich - to je tretia podmienka sviatosti odpustenia: predsavzatie polepšiť sa. Tieto naše predsavzatia bývajú najčastejšie všeobecné a hmlisté, preto tiež ostávajú neúčinné. A predsa táto dôležitá podmienka sviatosti zmierenia je tiež nevyhnutnou podmienkou nášho oslobodenia.
Ježiš Kristus sa nechal zajať a zviazať kvôli nášmu oslobodeniu z pút hriechu a náruživostí.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012