Meditácia na 13.04.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Martin I., pápež a mučeník | Jn 3,16-21

separator.png

Skutočne nás Boh miluje?
 

Pre mnohých z nás s začína najkrajšie obdobie roka – jar. Mnohí ľudia sa tešia, že po studených dňoch si zohrejú svoje kosti na slniečku. Iste však všetci sa tešíme na rôzne druhy zelene, ktorá pôsobí na človeka upokojujúco, ale tiež na pestrosť farieb kvetov. Takýto postreh a vedomí všímanie si nového okolia po dňoch, keď bolo zima a jednofarebne, je čas aj na duševné pookriatie.

Veľkonočná doba je čas, keď si viac uvedomujeme pravú lásku. Láska je však pohyb, život, pestrosť, krása a ešte aj iné prívlastky jej s týmto obdobím môžeme dať.

Ježiš Nikodémovi tiež rozpráva o láske: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život" (Jn 3,16).

Ježiš nám dal cez Nikodéma zvláštny odkaz lásky. Ježiš už pri stretnutí s Nikodémom vie, čo ho čoskoro čaká. Veď práve preto prišiel na svet. Ježiš si dobrovoľne vzal podobu človeka, teda stal sa nám telom podobný, keď dušou sme podobní Bohu od stvorenia, aby nám ak prejavil svoju lásku. Nikto z ľudí všetkých dôb, aj keby sa boli zjednotili a chceli dokázať Bohu svoju lásku, nemohli by to urobiť tak dokonale, ako to za nás spravil Ježiš. Ježiš rovný Otcovi dokazuje nám svoju lásku.

Ježiš sa stáva majákom lásky. Praje si, aby sme ho nielen nasledovali, ale v konaní lásky, ktorú budeme praktizovať voči Bohu a blížnemu, boli si vedomí, že je to vôľa Božia. Slová Pána Ježiša: „Kto v neho verí, nie je súdený. ale kto neverí, už je odsúdený" (Jn 3,18) sú jasným vysvetlením, čo si od nás Ježiš priamo žiada, čo rozhoduje o našej spáse a zároveň, o čo sa máme usilovať.

Láska Krista nám zovšednela. Nehovoríme, že kríž celkom stratil pre nás význam, zmysel. Podobne iné predmety, udalosti a stav. Je však potrebné si uvedomiť, či nám tieto veci nezovšednievajú, či sa im snažíme venovať dosť pozornosti, času, či k nim pristupujeme tak, aby to malo svoj zmysel a bolo hodné odmeny pre nás.
Aj láska môže vyblednúť, byť zničená, oklamaná, podvedená... Vidíme, ako sa rozchádzajú manželia, hnevajú súrodenci, súdia susedia, nerozprávajú priatelia, nezdravia známi...
Aj v duchovnom živote sa často mechanicky modlíme, bez potreby vyslovíme meno Božie, bez výčitky svedomia posúdime, ohovoríme, vec si privlastníme, či bez vážneho nazrenia do svojho vnútra a prehodnotenia svojho vzťahu k Bohu ideme na sväté prijímanie.
Je to opak toho, čo hovorí Ježiš. Uvedomujeme si, v čom sa nám treba preorientovať, na čo viac zamerať, čo si viac všimnúť. Je to potrebné práve pre aktuálnosť oznamu o láske, ktorý hovorí Ježiš Nikodémovi.

Keď si všímame prírodu, zistíme, že jar neprichádza naraz. Každý kvietok niečo prezrádza. Na jar sú to najprv biele snežienky, žltý narcis, až potom červený či žltý tulipán a neskôr konvalinky. Tak je to aj s naším duchovným rastom v láske. je potrebné láske učiť deti, ale láske k Bohu a k blížnemu sa učiť aj v dospelosti i starobe. Vždy vedieť v správnej dobe podať dôkaz lásky Ježišovi.

Svätý Martin I., ktorého si uctievame ako mučeníka, nezomrel mučeníckou smrťou, a predsa ako nástupca Petra na lodičke Kristovej, mnoho trpel od Cisára Konstansa II. Násilne bol odvlečený z Ríma, pretože bojoval proti bludárom, ktorí boli pod ochranou cisára a učili, že Ježiš Kristus nemal ľudskú vôľu. V človečenstve priznávali len vôľu božskú. Ježiš však aj cez rozhovor s Nikodémom nám podáva dôkaz, že bol aj Boh, a aj človek a mal aj vôľu človeka. Vykonštruovali proti pápežovi podvod. Odvliekli ho do Chersonu na polostrov Krym. Bol tupený, ponižovaný, upierali mu najzákladnejšie práva človeka. Deptali ho, týrali i mučili.
Hovorí sa, že ak Satanovi nejaký svätec prekáža, nájde si šikovnú palicu, a keď mu to Pán dovolí, dokáže ho ňou ubiť k smrti. Boh dopustil, aby sv. Martin I. – pápež zomrel takouto tvrdou smrťou a toto všetko prestál. Boh nie je tyran. Svätý, ktorý mu je miláčkom a prijme aj takýto tvrdý pôst, sa stáva pre nás znamením, aby sme si viac a vážnejšie cenili vieru, stav a či presvedčenie, nepoľavili v láske, skôr v ťažkostiach získali zásluhy. Sv. Martin nebol zabitý, ale pre svoje utrpenie sa v Cirkvi uctieva ako mučeník.

Prichádza jar a s ňou nová sila, krása, nové teplé dni. A tak nech aj v našej duši v ejto veľkonočnej dobe sa začína niečo nové, kvalitatívne lepšie, aby sme raz pred Ježiša prišli bohatší, a tak splnili jeho vôľu. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012