Meditácia na 18.04.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Krescenc | Jn 6,22-29

separator.png

Apríl v našom živote
 

Mnohým ľuďom robí aprílové počasie ťažkosti. Ráno je chladno a keď sa popoludní vracajú zo školy či roboty zase teplo, a tak majú problém, čo si obliecť. Keď si k tomu pripočítame pomerne časté prehánky, najmä dážď, ale i sneh, je to skutočne problém. Mnohým to pôsobí aj na náladu, aktivitu a výkonnosť. Je však dosť takých ľudí, ktorí pri týchto ťažkostiach si dodávajú odvahu, že čo nevidieť, bude už krajšie počasie.
Nemáme niekedy taký pocit, poznanie, e aj náš duchovný život je niekedy aký aprílový? Nestály, premenlivý, studený, časté zrážky a podobne. Vieme, že od aprílového počasia veľa záleží, aká bude úroda. A tak aj od nás, od rozumných a slobodných ľudí záleží, aby sme si uvedomili, že sa rozhodujeme o svojej večnosti.

Na túto skutočnosť nás upozorňuje sám Pán Ježiš slovami: „Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka" (Jn 6,27).

Tieto slová patria do reči, ktorú Pán povedal v Kafarnaumskej synagóge pred veľkým zástupom. Prisľubuje nadprirodzený pokrm. Je to zrejme sviatostný chlieb a nápoj, Eucharistia, ktorú potom ustanovil pri Poslednej večeri. Z jeho slov je jasné, že svoj prísľub myslel doslovne, teda reálne, skutočne, nie iba obrazne a duchovne.
Sú to slová ako studená sprcha pre ľudí, pretože oni hľadajú Pána Ježiša pre niečo celkom iné. Včera boli svedkami čohosi celkom iného. Včera ich Ježiš nasýtil na púšti z piatich chlebov a dvoch rýb. Oni aj dnes by radi jedli bez práce a Pán Ježiš im to vyčíta. Do budúcnosti im sľubuje niečo viac a cennejšie.

Keď prijímame hoci i naším pričinením od Pána boha dobrá, milosti a požehnania, vtedy sme Bohu oddaní. Najmä keď sa to týka materiálnych dobier. Ježiš nás oslovuje, aby sme sa snažili získať čo najviac toho, čo raz môže byť odmenené pri stretnutí s ním ako Bohom-Sudcom. Ježiš má radosť, keď robíme všetko pre svoju spásu.
Veľkou chybou z našej strany je nestálosť. Ako s aprílovým počasím. Je správne, aby sme sa aj v duchovnom živote často dokázali zastaviť, skontrolovať, prehodnotiť svoju aktivitu.
Nestálosť a prílišná citovosť v našej viere je viac na škodu ako na osoh. Je správne vedieť prijať od Boha nielen dobré, ale aj z nášho pohľadu zlé, to znamená bolesť, neúspech, chorobu a podobne. Keď prijmeme aj tieto veci ako vôľu Božiu, vtedy prijímame skutočne všetky znamenia. Pri zdravej výžive je zásada pestrosť stravy a pravidelný prísun vitamínov. V duchovnej oblasti je správne, keď vieme prijímať od Pána Boha tak dobré a príjemné veci, ako aj ťažšie a nepríjemné.
Je tiež potrebné zrieka sa z našej strany náladovosti. Tá náš duchovný život neobohatí, ale poškodí. Prosiť Boha len vtedy, keď je už zle, nemať času vedieť častejšie sa Bohu poďakovať, zabúdať pravidelne odprosiť za svoje hriechy, je nesprávne.

Pokrm, ktorý je nám ponúknutý je Eucharistia. Už sme a presvedčili, že pravidelné prijímanie je prevencia proti každému zlu-hriechu. Keď prijímame Telo Pána Ježiša, podnikáme vážny krok k vyváženému duchovnému životu. Keď prijímame, dostávame posilu, ktorá nám pomáha byť pevní, stáli a rozhodní v konaní dobra.

Svätí Krescenc (Rastislav) sa pripravoval na sviatosť kňazstva. Bol diakonom. Jeho presvedčenie bolo tak vyvážené a správanie jasné, nie aprílové, vedel čo chcel, že diabol nemohol mlčať. Prefekt mesta Myry v Lýcii, južná časť východného Turecka, nemohol zniesť jeho vplyv na mesto. Dal ho upáliť, pretože nechcel priniesť obetu pohanským bôžikom.

Aj dnes máme mnoho príkladov bratov a sestier, ktorých viera je pevná, nežijú aprílovú vieru, ale verne si plnia všetky svoje povinnosti, a tak sa blížia k istému cieľu, ktorým je Boh. Ich viera vie prijať aj dobro, aj zlo. Vedia sa tešiť, ale vedia aj znášať smútok. Neboja sa obetí a sú pripravení priložiť ruku k dielu.

Úroda milostí je záležitosťou každého dňa. V duchovnom živote musíme prežiť aj apríl. Nech nám ale neprinesie škodu, stratu, ale osoh. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012