Meditácia na 08.05.2013

Vypočujte si prednášku z duchovného cvičenia pre rehoľné sestry
Ľubomír Stanček ~ 10. Sľub čistoty

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Deziderát; blahoslavená Gianna | Jn 16, 12-15

separator.png

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli.
Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám.
Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám."

separator.png

Ešte veľa mám vám toho povedať, ale teraz by ste to (ešte) nezniesli. Možnože by im Pán Ježiš povedal o námahách hlásania Evanjelia, aké ich čakajú, ba dokonca o mučeníckej smrti, ktorá bude korunovaním týchto námah. Oni predsa očakávali, že čochvíľa zaujmú vysoké postavenia v prinavrátenom kráľovstve Izraela; či teda by zniesli predpoveď o svojich budúcich dramatických osudoch?
Povedzme si úprimne: aj k nám sa nedostávajú naplno všetky Kristove pravdy, napr.: pravda o záhrobnom živote, o konečnej spravodlivosti, či tiež veľa morálnych právd a zásad, ktoré nás nútia zmeniť pohodlné životné postoje.
Pán Ježiš teda predpovedá zoslanie Ducha Svätého, ktorý uvedie vás do plnej pravdy. Týmto slovám venujme zvláštnu pozornosť. Pretože veľmi často nemôžeme zniesť pravdu o nás samých, akú nám niekto povie do očí, alebo hovorí o nás poza náš chrbát; vtedy sa rozčuľujeme, že nie je to pravda, že nikto nepozná o nás celú pravdu. Celú pravdu nám nepovie nikto cudzí; či by to bola pravda milá či nemilá - nepovie ju nám ani priateľ, ani nepriateľ; a ak aj povie - tak budeme mu veriť? Celú pravdu o sebe môže niekto len sám sebe povedať do očí, povedať pravdu o sebe. Môže to byť nepríjemná pravda; možno preto veľa hriešnikov váha pristúpiť k tribunálu pokánia: tento krok vyžaduje od nich určitú odvahu. Potrebná je teda tá podpora Ducha Svätého, ktorý uvedie vás do plnej pravdy.
Kazimír Tetmajer vyznáva: Rád sa pozerám očami obráteným dovnútra, do sveta, čo sám sa v človeku tvorí. Aký je ten svet, čo sa vo vnútri nás tvorí? Či aj my radi, či vôbec vieme, ten svet spravodlivo zhodnotiť vlastnými očami? Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012