Meditácia na 19.05.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Peter Celestín, pápež | Jn 17,20-26  

separator.png

Dýchaj vo mne Duchu Svätý, aby moje myšlienky boli sväté...
Povzbudzuj ma Duchu Svätý, aby moje skutky boli sväté...
Pomáhaj mi Duchu Svätý, aby som miloval, čo je sväté...
Povzbuď ma Duchu Svätý, aby som si chránil, čo je sväté...
Posilňuj ma Duchu Svätý, aby som nikdy nestratil, čo je tvoje sväté. Amen.

separator.png

Litánie loretánske „Matka dobrej rady"

Modlitba a rada
 

Všimli ste si niekedy v kostole, na pútnom mieste, ale tiež aj doma, človek pohrúženého do modlitby? Ktorý sa skutočne modlil srdcom? Taký človek stráca pojem času a miesta. Nevšíma si okolie, neponáhľa sa...
My najčastejšie vieme v modlitbe prosiť. A neraz v prosebnej modlitbe hľadáme aj radu. Vieme, že najmä modlitba k Panne Márii je veľmi účinná. Niet sa preto čo čudovať, že Panne Márii dávame prívlastok „Matka dobrej rady".

Aj Pán Ježiš nám dáva v evanjeliu rada. Chce, aby sme zrealizovali slová jeho modlitby: „Aby všetci boli jedno" (Jn 17,21).

Tieto záverečné slová modlitby adresoval Pán Ježiš nebeskému Otcovi. Dozvedáme sa o veľkej láske, ktorú má Pán Ježiš k nám ľuďom. Je to jeho plán lásky, ktorým chcel obohatiť svet. Ježiš neprosí len za apoštolov, ale za všetkých, ktorí uveria jeho slovám. Pri týchto slovách myslí aj na nás. Je to návod na zachovanie jednoty. Poukazuje na jednotu, ktorá je medzi ním a Otcom. Je to absolútna jednota. Jednota spojená láskou. Jednota je dôsledok našej viery v Krista, že človek ju svojimi silami nedosiahne, pretože je to dar. A tento dar nám Ježiš chce dať cez Ducha Svätého. Je to dar pre všetkých.

Tento dar je aj rada pre nás. Panna Mária nebola pri Poslednej večeri, a predsa tieto slová poznala. Videla svojho Syna, spoznala jeho poslanie, a preto sa stala najbližšou spolupracovníčkou. Jej zjavenia a život nás tak oslovujú, že si uvedomujeme realitu, že nám môže v našom živote v mnohom poradiť. Je to veľká milosť, ktorej sa nám cez Máriu – „Matku dobrej rady" dostáva v Cirkvi.

Keď sledujeme ľudstvo, zistíme, že nikdy netúžilo tak po jednote a pokoji ako dnes. A to i napriek tomu, že bacil bezcitnosti, ale i mnohé ďalšie, ako sú nenávisť, ľahostajnosť, sa chcú ujať vo svete. Rastie však i dobrá vôľa. Vidíme to aj v prístupe k modlitbe. Mnoho ľudí sa aj dnes vie pohrúžiť do modlitby. V dobe, keď je veda a technika na úžasnom stupni, na akom ešte nikdy na zemi nebola, človek sa modlí. Modlia sa vedci, umelci, športovci a milióny jednoduchých ľudí. Modlitba nás učí skutočne žiť. V modlitbe nachádzame schodnejšie cesty v riešení problémov. Vieme, že kto sa vie modliť a modlí sa, nájde riešeniu, silu, milosti pre svoju dušu.
Videl som v novembrových dňoch na cintoríne ženu v stredných rokoch, ako sa dlho a zbožne modlila nad hrobom. Bol to pekný pohľad. Na žene bolo vidieť, že modlitba jej nie je cudzia. Keď som túto ženu neskoršie spoznal, bola to žena, ktorá sa teší úcte okolia, z jej úst som počul aj recept na pekný život. Často sa modlí. Matka ju naučila čo najčastejšie svoje vnútro otvoriť Panne Márii. Hľadať u nej radu, posilu a pomoc.

Tento názor zastával aj svätý Celestín, pápež. Žil utiahnutým životom pustovníka. Nikto ho nepoznal, keď žil v tichu a samote? Asi nie, až keď bol zvolený 5.7. 1294 za pápeža ako 80-ročný. V decembri toho istého roku sa však vzdal. Žil ešte dva roky v kláštore. Sv. Celestín miloval modlitbu. Modlitba samu stala radosťou po ťažkej fyzickej práci.

Keď rozjímame o Panne Márii – „Matke dobrej rady", je správne, keď túžime často si nájsť čas a v modlitbe prosiť o radu práve ju. Vieme, že Panna Mária chce nám pomôcť.

Dôkazom sú nám zážitky iných, keď ich vidíme vrúcne sa modliť, ale tiež aj naše skúsenosti, keď sme sa úplne odovzdali Panne Márii a prijali jej radu v modlitbe pocítenú, prežitú, ukázanú. To je dielo Ducha Svätého, ktorý ku nám hovorí aj cez Pannu Máriu. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012