Meditácia na 25.05.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Béda Ctihodný; Gregor VII.; Mária Magdaléna de Pazzi | Mk 10,32-45

separator.png

Litánie loretánske „Panna mocná"

Moc Panny Márie
 

Spomínam si na staršieho kňaza, ktorý sa tešil veľkej pozornosti mladších kňazov, ako raz rozprával o svojom otcovi. Spomínal si naň takto:

Ako chlapec som svojho otca veľmi obdivoval Bol v celej dedine veľmi vážený. Tak mladší, ako aj starší muži dali na jeho slová. Bol veľmi rozumný. Bol však aj veľmi mocný. Vedel podoprieť plne naložený voz, pokiaľ iný opravoval koleso. Spomínam si však, že tento môj otec, keď sme si večer celá rodina kľakli k modlitbe, sa stal dieťaťom. Jeho tvár zjemnela a zopäté ruky sa stali priam detskými. Uvedomil som si už ako malý chlapec, že hoci je môj otec mocný, Panna Mária je ešte mocnejšia.

Takéto skúsenosti máme zaiste viacerí.

A dnešné slová Pána Ježiša, keď ich počúvame a pozeráme na Pannu Máriu mocnú, sa nám dotýkajú srdca. Pán Ježiš povedal: „Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých" (Mk 1045).

Pán Ježiš rozpráva o tom, čo sa má udiať. Nie je to nič jednoduché a príjemné, čo ho očakáva v Jeruzaleme, a vtedy pristupuje matka synov Zebedejových Jakuba a Jána, a prosí Pána Ježiša o vec, ktorá vyznieva celkom opačne. Je to dotieravé, a predsa Pán Ježiš sa púšťa do rozhovoru s matkou Jakuba a Jána s prekvapujúcou zhovievavosťou a láskavosťou, keď chce učeníkom dopomôcť k tomu, aby sa triezvo a jasne pozerali v ústrety skutočnosti, ktorá bude aj od nich vyžadovať utrpenie. Symbol kalicha a krstu im má naznačiť, čo čaká jeho, a aj ich. Pán Ježiš vystupuje ako mocný, a predsa plný lásky. A toto vidíme aj na postave Panny Márie. Panna Mária verne zotrvá pri Synovi v najťažších chvíľach, a to na krížovej ceste a na Golgote.
Panna Mária ničím mimoriadnym sa nelíši od žien svojej doby. Nikde sa nám nezachoval portrét Panny Márie. To, čo vidíme na obrazoch, ikonách, je len predstava umelcov. A predsa z evanjelií si vieme vytvoriť obraz Panny Márie. Bola to žena, ktorá verne zachovala to, čo sľúbila. A to chce od nás Ježiš. Vernosť svojmu krstnému povolaniu. Nezáleží na postave, veku, vzdelaní, ale na vernosti, čiže na našom vzťahu k Bohu a blížnym. Čím viac nás tlačia ťažkosti, čím viac musíme bojovať a obstojíme, tým viac máme volať k Panne Márii a dostane sa nám posily. „Panna mocná" je pre nás. Pán Ježiš cez ňu nám chce dávať posilu. Hoci Panna Mária nie je Boh, jej Syn jej nič neodoprie, keď prosí za nás o milosti, ktoré nám majú pomôcť v našom boji o večný život.

Aj ten z najmocnejších spomedzi nás, keď vie, čo je to duša a záleží mu na svojej spáse, sa s prosbou obracia o pomoc k „Panne mocnej". slovo panna v našej mysli vyvoláva obraz dievčatka, slabej a peknej ženy. Keď však pripojíme slovo mocná, uvedomujeme si, že aj dieťa môže byť mocné. Koľko detí vie zahanbiť svojich rodičov! Matka Božia si zachovala svoje panenstvo i pri svojom materstve, aby sa nám stala vzpruhou a nádejou.

Svätý Béda Ctihodný zomrel, keď dopísal svoju kázeň. Svoje nadanie a svoju činnosť usmerňoval tak, že bol v stálom kontakte s Pannou Máriou. Nesklamal sa. „Panna mocná" mu vždy pomohla.

Pápež svätý Gregor VII. nás o tom istom presviedča, keď zomiera vo vyhnanstve slovami. – Miloval som spravodlivosť, nenávidel som neprávosť, a preto umieram vo vyhnanstve.
Rovnako ho „Panna mocná" nenechala bez pomoci. Pomáhala mu a on zvíťazil.

Svätá Mária Magdaléna de Pazzi ako karmelitánka v tichu samoty dokázala tiež vernosť Bohu za pomoci „Panny mocnej".

A my nie? Otec bol synovi-kňazovi na celý život posilou. A „Panna mocná" nám. Amen.

YouTube | Gloria.tv