Meditácia na 08.06.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Medard, biskup | Mt 5,13-16

separator.png

Dobrý príklad
 

Možno ste si aj vy povzdychli: Dávam si pozor, snažím sa dať dobrý príklad. Stane sa, že v slabej chvíli sa vyjadrím hlasnejšie a ostrejšie. Na dobro sa skôr zabúda, hoci ho bolo nepomerne viacej, ako na zlo. Aj toto konštatovanie prezrádza, že musíme dobrému príkladu venovať i naďalej pozornosť a na druhej strane ešte ráznejšie vyhýbať sa všetkému zlu.

Na túto, aj dnes aktuálnu myšlienku, nás upozorňuje sám Ježiš. „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach" (Mt 5,16).

Ježiš, keď učí zástupy, prejaví sa aj ako skutočný majster slova. Jedna, dve vety mu postačia, aby nimi zdôraznil vážne pravdy. V dnešnom evanjeliu o soli a svetle dáva lekciu každému, kto chce duchovne rásť. kresťan, stúpenec učenia Krista, vidí v praxi tieto slová na samom Kristovi. Jeho slová skutočne dávajú chuť žiť. Soľ, ako nepostrádateľná zložka našich pokrmov, je v Kristovom učení dobrý príklad. Jeho láska ku všetkým je neodmysliteľná. Miluje aj svojich nepriateľov. Aj vtedy, keď si v chráme upletie korbáč a vyženie peňazomencov z chrámu, keď im poprevracia stoly, súdny človek porozumie jeho slovám, aby nerobili z domu modlitby peleš lotrovskú, že Ježiš má pravdu. Príklad života, ktorý zdôrazňuje prirovnaním k poslaniu sviece, ktorá má svojím svetlom obohacovať svoje okolie, je vidieť na správaní Krista. aj tí, ktorí sú najviac proti nemu zaujatí, nemôžu na ňom nájsť chyby. Áno, nazvú ho priateľom mýtnikov a hriešnikov, ale jednoduchým vysvetlením, že on neprišiel volať len spravodlivých, ale aj hriešnikov, jeho učenie nadobudlo väčšiu vážnosť. Ježiš sa so svojím učením neskrýval.

Často sa stretávame pri výchove poukazovaním na negatívne veci: Takýto nesmieš byť, takto sa to nesmie, lebo dopadneš tak zle ako ten či tá a podobne. Ježiš vo svojich podobenstvách je aj skutočný pedagóg a znalec psychiky človeka. Kladnými vecami ešte viac dokáže získať človeka pre svoju pravdu. Kto z nás povie, že soľ je zlá a prípadne, že svetlo je človeku na škodu? Všetci vieme, že bez soli a svetla by sme si život vedeli len veľmi málo predstaviť. A tak aj život človeka bez dobrého príkladu - aký by to bol život? Dnešný svet potrebuje oveľa viac dobra, ako sa mu ho dostáva. A práve preto ten svet tak vyzerá. Nestačí len lamentovať, báť sa o zajtrajšok, prípadne vymýšľať niečo nové na záchranu sveta, či jeho ozdravenie. Nemusíme nič nové vymýšľať, len sa vrátiť k Ježišovým slovám. A začať u seba. Ježiš sa neobzeral okolo seba, aby hľadal vzor. On ten vzor dával. Naša doba potrebuje náš vzor. Môžeme to vidieť vo svojom okolí? Aký som? Aká som?

Aby sa o nás nehovorilo, že vodu káže a víno pije, je dnes namieste, aby sme sa zadívali na seba. Uvedomujeme si, že je to veľmi ťažké. Často sme voči sebe nekritickí. Často s tou istou chybou bojujeme už dlhú dobu. ak však chceme, aby tí v našom okolí boli nami obohatení, je našou povinnosťou urobiť všetko pre vzrast dobra v sebe a vo svojom okolí. Dnes je svätého Medarda. K tomuto menu sa viaže aj ľudová pranostika: „Medardova kvapka, štyridsať dní kvapká; Keď na Medarda prší, bude pršať často, ale málo".

Dnes si máme uvedomiť, že Medard bol svätec. Od neho sa traduje súťaž „miss". Pravda, na celkom iných základoch, ako je tomu dnes. Medard nehodnotil krásu tela, ale krásu ducha. Vynašiel súťaž o „ružovú kráľovnú". Urobil nadáciu, z ktorej výťažok patril „najčnostnejšej mladej žene roka". Vec sa stala cirkevnou záležitosťou, ktorá sa udomácnila aj za hranicami jeho biskupstva. Z histórie je známa aj na južnej Morave a vo Francúzsku, ktorá sa konala až do francúzskej revolúcie.

Zdravá súťaživosť v dejinách vyniesla na oltár nie jednotlivca, ale celé skupiny. Dnes si preto uvedomujeme, že pred hriechom si nemôžeme zatvárať oči, ale proti nemu bojovať dobrom. Nesmieme nenávidieť hriešnika, ale hriech. Dobrý príklad postaviť do protiváhy zlému. Nedať sa zlom znechutiť, unaviť, či zastrašiť. Pán Ježiš povedal: „Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú" (Mt 11,12). ak chceme, a my chceme dosiahnuť odmenu od Boha, dnes sa nám dostáva oslovenia; viac venovať pozornosť dobrému príkladu.

Dal si príklad? Predsavzatie? Nedarí sa ti? Alebo len určitý čas? Ježiš ti dnes odkazuje, aby si začal, začal znovu. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012