Meditácia na 20.06.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Valéria

separator.png

Litánie loretánske „Kráľovná panien"

Boj o čistotu
 

Prosím, ako reagujete, keď vám čašník prinesie špinavý tanier alebo príbor? Cítite sa príjemne v špinavých šatách, alebo v zapáchajúcej miestnosti? Keď si máte vybrať medzi čistotou a špinou, iste si zvolíte čistotu. Je to prirodzené a logické.
My však nepoznáme len prirodzenú čistotu a špinu, ale aj duchovnú.
Panna Mária s prívlastkom „Kráľovná panien" nás dnes vedie k zamysleniu nad problémom čistoty.
Pán Ježiš nám chce pripomenúť v evanjeliu veľmi vážnu vec, že o čistotu musíme všetci bojovať, a to slovami: "Nesúďte, aby ste neboli súdení" (Mt 7,1).

To neznamená, že máme byť slepí voči bezpráviu, nečestnosti, práve naopak. Rovnako to neznamená, že sa máme zdržať akéhokoľvek úsudku o správaní ľudí. Nie! Pán Ježiš nám pripomína, že našou povinnosťou je bdieť a dávať pozor na všetko, čo pred Bohom nie je správne.

Vieme, že Panna Mária počala a porodila Pána Ježiša v čistom vzťahu. Prorok dávno predtým o tom napísal: „Hľa, panna počne au porodí Syna..." (Mt 1,23).
Niekto poznamenal, že najväčšie tajomstvo ľudského srdca je v láske. Srdce – malý orgán a predstavujeme ním svet a celé nebo. Boh stvoril srdce človeku, preto, aby mohol vniknúť do tajomstva Evanjelia a spoznať hĺbku a výšku, šírku a dĺžku lásky.
Panna Mária pochopila a splnila vôľu Boha naplno. Mária ako čistá a krásna, belšia ako sneh a krajšia od ľalie, priezračnejšia nad čistý horský prameň, darovala Bohu svoje čisté srdce a v ňom svoje panenstvo. Mária žila čistú lásku k Bohu. Jej čisté srdce bilo len pre Boha. Môže to pochopiť len ten, kto už raz čisto miloval. Panna Mária sa dala Bohu celá a navždy. Celá sa dala do dispozície Bohu. Preto Boh panenstvo neruší, ale ten, ktorý všetko stvoril a ktorý je „Láska", premieňa jej panenstvo v plodnosť a povyšuje ju za matku svojho Syna. Veríme, že Panna Mária tak pred počatím Božieho Syna, ako aj pri ňom a rovnako po ňom, bola panna. Mária i napriek tomu, že porodila človeka, bola panna, pretože jej panenstvo nebolo narušené mužom.
Panna Mária nás všetkých vyzýva venovať svoju stavovskú čistotu Bohu. Si mladá, mladý, pripravujete sa na život? Ži svoj stav tak, aby si sa raz celý a celá odovzdali jeden druhému! Žiješ v manželstve, zasvätenom živote? Modli sa za svoju stavovskú vernosť! Si už v pokročilom veku? Často mysli na Pannu Máriu – „Kráľovnú panien" a pros ju o milosť, prípadne nedokonalosti v oblasti čistoty odčiň svojím pokáním.

Je pravda, že dnešný svet podceňuje a nedoceňuje krásu čistoty, a teda aj panenstva. Svet sa prestal hanbiť. Stratil cit cudnosti a zdržanlivosti. Čo dnes potrebuje svet? Vrátiť sa k čistote srdca!
Hriech zničil pokoj sŕdc. Často hriech nečistoty privoláva tresty a následky. Čo je dnes pohromou ľudstva? Choroba AIDS. Strata imunity. Čo hovoria dnes odborníci v prevencii proti tejto chorobe? Žiť čisto! Jeden partner, jedna partnerka. Usporiadané manželstvá sú zárukou budúceho šťastia detí. Príkaz z Desatora: Nezosmilníš a tiež: Nepožiadaš sú dnes aspoň tak, ak nie ešte viac, aktuálne ako v čase Mojžiša, keď ich dostal na hore Sinaj.
Je správne, keď si dnes prosíme milosť a silu vytrvať v čistote srdca.

Svätá Valéria, panna a mučenica, oroduj za nás! Nevieme o tebe veľa, ale vieme, že si nesklamala Máriu a Ježiša.

Svet vedie vojny. Zbytočne. Nebojuje však proti najväčšiemu nepriateľovi, a to je hriech nečistoty. Svet predáva a dáva na obdiv to, čo pre svoju cenu a krásu sa má ukryť a len pre tých najbližších má byť tento dar odhalený a známy. Mária, buď nám ochranou. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012