Meditácia na 23.06.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Jozef Cafasso | Mt 7,15-20

separator.png

Prezrádza nás náš život


Koľkokrát sa zastavíme počas dňa, aby sme si umyli ruky, upravili účes a šaty. Podľa zovňajšku sa dá mnoho povedať o človeku. Hovorí sa, že šaty robia človeka. Lenže to je pravda len z jednej strany. Človek má aj dušu, nie iba telo.
Koľkokrát sa zastavíme počas dňa, aby sme si vzbudili lásku ku Kristovi, túžbu po večnom živote, ľútosť nad svojimi hriechmi?
Mnohí musíme konštatovať veľký nepomer v čase, v zastávkach a v pozornosti, podobne vo vzťahu k telu a k duši.

Dnes nás chce Ježiš viac pritiahnuť ku sebe aj slovami evanjelia: „Poznáte ich po ovocí" (Mt 7,16).

Ježišove slová, ktoré počujú zástupy, sú iné ako hovoria učitelia zákona a kňazi Kristovej doby. Ježišove slová jednoducho nemajú chybu. Jeho reč je nielen preniknutá pravdou, ale Ježišov živo je bez chyby. Je jasný a čistý, hoci mnohí striehnu, aby ho podchytili v slove či počínaní. Príklad, ktorý dáva Ježiš, je hodný Boha. Ježiš je dobrý strom, ktorý dáva len dobré ovocie. Ježiš tým učí zástup nasledovať jeho príklad. Z bodliakov nikdy sa nezberajú figy, ako ani z tŕnia sa nezberajú hrozná. Ježiš nevidí svoj prospech. Nevyhľadáva pocty a uznania. Ježiš prejavuje svoju lásku každému. V jeho slovách niet lesti, pretvárky, podvodu či vypočítavosti,. Sú však aj iní učitelia, pred ktorými varuje: "Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci" (Mt 7,15). Ježiš jasnými a zrozumiteľnými slovami poukazuje na zmenu nášho života. Ukazuje sa zároveň ako vzor pre nás, ktorý máme nasledovať a prípadne si všimnúť pre našu formáciu do cieľa nášho života.

Tak ani dnes nestrácajú jeho slová na význame a časovosti. Dnes rovnako počujeme a stretávame sa falošnými prorokmi, ktorí sú dravcami, a nie pastiermi. Ani dnes nezberáme úrodu zo stromov a kríkov, na ktorých nemôžu vyrásť plody. Aj dnes zlý strom rodí len zlé ovocie a dobrý strom len dobré.

A to platí rovnako aj o duchovnom živote. Darmo bude niekto hovoriť niečo, keď skutky budú hovoriť opak. Darmo sa budeme snažiť zobrať úrodu, keď strom nezarodí. To môžeme povedať aj o našom živote. Ježiš nám zanechal pre náš život aj dobrých pastierov, a aj dnes medzi nami sú zdravé a dobré stromy, z ktorých sa možno obohatiť dobrým ovocím. Sú to ľudia charakterní a čestní, ktorí prácou na sebe priťahujú aj iných za Kristom. Sú ochotní pomôcť a poradiť aj iným a pritom často zabúdajú na seba. Zriekajú sa voľného času pre iných, pohodlia pre núdzu trpiacich, a aj finančných prostriedkov pre obohatenie blížnych. Tešia sa, keď aj iní nachádzajú cestu k pokoju duše, keď aj iní spoznávajú potrebu a význam sebazáporu, keď sa iným darí stať sa lepším. Nie je zriedkavé, že dobrý strom rozdá svoje štepy aj iným, aby aj oni zarodili bohatou a zdravou úrodou. Tak v prítomnosti jedného aj iní môžu nájsť cestu ku svätosti.

Vidíme okolo seba rôznych ľudí čo do vzrastu, farby a pleti, ale tiež aj čo do vplyvu na iných. Hovoríme o dobrých i zlých, takto je to aj o stromoch.

Medzi dobrých, ktorí dokázali mnoho, patrí dnešný svätý – Jozef Cafasso. Pre svoju postavu mu spolužiaci dali prezývku „škriatok". Tento muž, na pohľad nič, stal sa kňazom, uznávaným teológom a najmä spovedníkom a duchovným vodcom. Nielen svätý Don Bosco u neho, ako u svojho spovedníka, nachádzal nové a nové inšpirácie duchovného vzrastu a napredovania, ale mnohí ďalší. Väzni, ktorým bol spovedníkom, chudobní, ktorým sa stal radcom. Pre čistotu srdca ho nazvali svätým Alojzom. Pre miernosť ho iní volali Františkom Saleským. Iní pre činorodú lásku ho volali Vincentom de Paul. Pre prísnosť jeho života, ktorý viedol, nazvali ho aj Karolom Boromejským. Hľa, strom, ktorý rodil zdravé plody. Bol to človek, ktorého život sa stal obohatením a osviežením pre mnohých. Pritom zostal skromný, tichý a dobrého srdca. Mnohé korene mal vpustené do pôdy Krista. Ruky otvorené ako koruna stromu, aby objal a poslúžil viacerým.

Tento strom je dnes povzbudením pre nás všetkých a každého osobne.

Nie je na škodu nielen sa zadívať do zrkadla zo skla, ale aj do duchovného života a spytovať si svedomie, aký som strom, aké ovocie rodím. Nebojme sa dnes odrezať suchý konár, zaštepiť z iného úrodného nový puk, a taktiež pohnojiť vážnym predsavzatím, aby aj náš strom sa páčil Bohu. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012