Meditácia na 25.06.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Viliam | Mk 5,21-43

separator.png

Litánie loretánske „Kráľovná pokoja"

Túžba po živote
 

Dnes vo svete sa kdečo cení. Jeden túži po sláve, iný po moci, ďalší po peniazoch. Chorý túži po zdraví. Tí, ktorí žijú vo vojnovom prostredí, túžia po pokoji. To je život.
Vieme však, že aj slávny človek, mocný a bohatý nemusí byť šťastný. A naopak, aj chorý sa vie usmievať a ten, ktorý cíti následky vojny, vie mať nádej. Tu rozhoduje postoj k večnému životu. Kto ho chce skutočne dosiahnuť, je potrebné, aby sa usiloval o pokoj v duši, o pokoj medzi jednotlivcami a národmi a o pokoj s Bohom.
Veľkú pomocníčku nám dáva Pán Ježiš vo svojej matke, ktorej sme dali titul „Kráľovná pokoja".

Na to nás upozorňuje Ježiš, keď hovorí uzdravenej žene: „Choď v pokoji a buď uzdravená zo svojej choroby" (Mk 5,34) a predstavenému synagógy: „Neboj sa, len ver"! (Mk 5,36).

Obe postavy – žena i otec dcéry – túžia po živote. Žena, aby bola uzdravená a otec, aby jeho dcéra i keď hovoria, že je mŕtvy, aby ešte žila. Keď Ježiš vidí ich vieru, obom daruje to, čo si prosia. Ježiš odmieňa ich vnútorné presvedčenie. Ježiš sa teší, že môže splniť ich prianie.

Keď Ježiš vidí v našom srdci túžbu po pokoji, keď sa snažíme plniť vôľu Božiu, dostávame v tejto oblasti pomoc od Panny Márie. Pán Ježiš chce len naše dobro. Nepochybujeme, že Panna Mária dala život „Kniežaťu pokoja", ako Ježiša nazvali anjeli pri jeho narodení a cez Pannu Máriu aj my ľahšie nájdeme cestu k pokoju, ktorý rozhoduje o našom prijatí do stavu blaženosti. Teraz vo svetle Ducha Svätého iste lepšie rozumieme poslednú invokáciu k našej nebeskej Matke: Kráľovná pokoja, oroduje za nás. Nepochybujeme, že kto sa daruje Panne Márii, tomu Panna Mária daruje Ježiša.
Každý, kto sa utieka pod ochranu Panny Márie, vieme, že nájde vypočutie a vyslyšanie v každej núdzi. tým viac, keď sa jedná o spásu duše – o pokoj, keď bojujeme proti hriechu.
Tam, kde je hriech, je nepokoj a s ním prichádzajú iné ďalšie ťažkosti, tresty a nepríjemnosti. Keď to platí o našom vnútri, tým viac sa môžeme o pravdivosti potreby pokoja usilovať a prosiť, keď sa jedná o naše rodiny, susedské a priateľské vzťahy, rodiny, obce, farnosti i národ.
Žena trpí chorobou dvanásť rokov. Ježiš ju uzdraví pre jej vieru. A nielen telo je uzdravené, ale aj jej duša. Jairus prichádza prosiť o zdravie svojej dcéry. Ježiš ide. Ide, aj keď mu oznámia, že dievča už nežije. Jairus, jeho žena a jeho učeníci sú povzbudení Ježišovým pokojom, s ktorým ide ku dievčaťu. Dievča ožilo a vzrástla ešte viac viera v srdciach svedkov tejto udalosti. Ježiš im vniesol väčší pokoj do ich duší.
Iste chápeme, aký dôležitý je pokoj v srdci a duši človeka. Dnes sme svedkami, že aj dnešná medicína vyzýva pacientov: ticho lieči. Vedci, umelci a aj ťažko telesne i duševne pracujúci ľudia, túžia zregenerovať svoje sily v tichu. Keď veriaci človek vsadí na pokoj duše, keď žije v stave čistého svedomia, vie prekonať mnohé neprekonateľné ťažkosti pre iných, ktorí žijú v hriechu.
Ak sme chorí na duši, keď náš ťaží hriech, vždy nájdime čo najskôr odvahu a silu vyznať sa z hriechu aj prijať pokoj duše ako najvzácnejší liek. Ak vieme, že niekto žije v hriechu, a teda je nepokojný, je správne, keď neľutujeme čas a námahu a prosíme za neho o pokoj duše, aj keď on o to neprosí. Nie je zriedkavé, že aj roky mŕtva duša nájde veľmi rýchlo pokoj pre zásluhy iných. Ježiš nielen Jairusa, ale aj nás povzbudzuje, aby sme sa nebáli a verili. Ježiš si veľmi praje našu dôveru odmeniť uzdravením, pokojom duše, a teda veľkou hodnotou potrebnou pre spásu našej duše.
Keď Ježiš hovorí: „Dievča, hovorím ti, vstaň" (Mk 5,41), dostáva sa nám vysvetlenia od samého Ježiša, ako veľmi si praje náš život, a nie smrť. To neznamená len telesný, ale aj život milostí, život večný. Kto skutočne žije s Ježišom, snaží sa o pokoj s ním. Nič viac nemá pre neho cenu a význam ako pokoj duše a čisté svedomie.
a toto vidíme aj u Panny Márie. Panna Mária plní vôľu Božiu ak, aby viac a viac milovala boha. Jej činnosť je vzrastajúca láska k Bohu. Keď anjel jej zvestuje príchod očakávaného Mesiáša, Panna Mária aj keď sa na chvíľu zamyslí, nestratí pokoj svojej duše. A rovnako, keď vidí na kríži zomierať svojho Syna, nie je pravdou, že by plakala, trhala si vlasy, či robila scény, ako to znázorňujú niektoré filmy o utrpení a smrti Pána Ježiša. Panna Mária vždy chce to, čo chce Boh. Boh si praje pokoj aj v ťažkých chvíľach a je správne ho prijímať.

Dnes už nemáme mlčať o diele Krista. Vtedy jeho činnosť vyžadovala ticho. Dnes už je práve našou povinnosťou ohlasovať učenie Krista, a to svojím životom, láskou, dôstojným správaním, a teda pokojom.
Je zaujímavé, že dnes mnohé rehoľné spoločenstvá na Západe trpia nedostatkom povolania. Ponúkajú svojim členom na veľkej výške materiálne zabezpečenie, a cítia nedostatok. Na druhej strane spoločenstvá, ktoré vedú prísny odriekavý život a ich prvoradým cieľom je odovzdať sa celí Bohu, čiže celým srdcom, v pokoji slúžia Bohu, nepociťujú až taký nedostatok v nových povolaniach.
Svet dnes potrebuje šíriteľov pokoja, ktorí prinesú svetu stratené hodnoty. Svet dnes potrebuje radosť, ktorá je ukotvená v pokoji, a nie z nalíčenej masky.
Svet nielen dnes, ale aj v minulosti potreboval a stále bude potrebovať šíriteľov pokoja.
Jedným zo šíriteľov pokoja vo svojej dobe bol aj svätý Viliam, opát.

Narodil sa vo Vercelli v severnom Taliansku. Stal sa opátom v Montevergine. Založil viacero mužských a ženských reholí. Svojim bratom nebol len predstaveným, len učiteľom, ale predovšetkým otcom a ako aký, čo „posluhuje!" Strhával nielen svojím živým slovom, ale aj vlastným príkladom.

Ako sa požiar najrýchlejšie šíri za vetra, tak sa šírilo posvätenie k životu, kde sa objavil Viliam. Viliam zapaľoval, ale jeho oheň bol oheň Boží, oheň milosti Božej, ktorú si vyprosil u nôh Panny Márie.

Prosme nevestu Ducha Svätého, aby i nám vyprosila niečo z tohto ohňa, ktorý láskou – svätosťou zapáli svet.
Kto si vie vážiť pokoj svojho srdca, ten dopraje tento pokoj aj druhým. V tom je aj čaro lásky. Ježiš prišiel na svet, aby ho spasil, a nie zatratil. Vieme, že Ježiš miloval kažého človeka a zomrel za každý hriech.

Svet potrebuje pokoj, pokoj a pokoj. Človek potrebuje čistotu srdca a duše, aby bol šťastný. Mária, oroduj za nás! Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012