Meditácia na 26.06.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

bl. Mária Magdaléna Fontain a spol, panny a mučenice | Mt 7, 15-20

separator.png

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy?
Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie.
Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovocí ich poznáte."

separator.png
Namnožilo sa tých falošných prorokov okolo nás veľmi veľa, hlásajú heslá civilizácie a pokroku; pod zdaním vstupu do Európy vyzývajú k odmietnutiu náboženských zásad, a vôbec všetkých morálnych pravidiel, k voľnosti mravov, k údajnému oslobodeniu. Aké je ich „ovocie" - prinášajú nám denne oznamovacie prostriedky.

Napriek tomu, že otrávené ovocie výrazne vidno v našom spoločenskom živote, ba aj rodinnom - nerobíme z toho žiadne závery, ochotne podliehame príjemným fatamorgánam. Pretože naše civilizačné oneskorenie spôsobuje emotívny vzťah k výdobytkom civilizácie, ktorý sťažuje triezve uvažovanie. Sme v situácii hladného človeka, ktorý sa ocitol pri bohato prestretom stole, s tým, že polovica jedál na stole - to je otrava (A. Tatarkiewicz). Samozrejme, hlad núti jesť, ale treba sa pozorne zamyslieť, ktoré z ponúkaného ovocia je zdravé a ktoré nás otrávi.

Nie je to ľahké zamyslenie. Lebo „proroci" sľubujú ľuďom to, čo pochlebuje náruživostiam: pýche, lakomstvu, zmyselnosti, prehnaným ambíciám. A človek vždy skôr verí v to, čo mu vyhovuje. Preto za falošných prorokov treba uznať na prvom mieste vlastné náruživosti, samozrejme náruživosti nekontrolované, ktoré nám sľubujú veľa príjemných vecí, v podstate však klamú a balamutia; ak nekriticky počúvame ich hlas - ovocie tohto počúvania musí byť trpké.

Dobrým alebo falošným prorokom je aj naše svedomie. Svedomie pestované počúvaním jeho hlasu - to je pravý a neomylný Boží prorok. Svedomie zahlušované - mĺkne alebo sa stáva falošným prorokom (J. Zieja).

Najšľachetnejší prorok - to je Ježiš Kristus: z jeho ovocia, z ovocia jeho spasiteľnej obety žijeme a máme zaistený večný život.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012