Meditácia na 17.08.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Hyacint; sv. Milica | Mt 19,23-30

separator.png

Pozri aktuálne info tu a pripoj sa aj Ty.

U Boha je všetko možné
 

Čas dovoleniek a prázdnin je často vyhľadávaným obdobím na prekontrolovanie duchovného života. Mnohí to riešia účasťou na exercíciách, duchovných cvičeniach, iní v rámci možností v tichu čítaním, počúvaním pások a uvažovaním chcú obohatiť svoj duchovný život. Nie je zriedkavosťou, ž si v takomto tichu človek povie: Bože, aký som slabý, hriešna. Buď milostivý hriešnikom!

Jeden z učeníkov kladie Ježišovi otázku: „Kto potom môže byť spasený?" (Mt 19,25).

Bohatý mládenec odišiel od Ježiša. Mal mnoho majetku a hoci bol mladý, podľahol mámeniu sveta. Vtedy Ježiš osloví prítomných apoštolov: „Veru, hovorím vám: bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva" (Mt 19,23). Ježiš nemyslí len na vlastníctvo v obraze peňazí, ale všetko, čo človek kladie na prvé miesto pred Bohom. Nič a nikto nesmie mať pred Bohom prednosť. Ježiš si je vedomý toho, čo hovorí. Ježišove slová sa tak stávajú mementom až do konca čias pre všetkých, ktorí uveria v božstvo Krista.
Aby si tieto slová nikto nebral na ľahkú váhu, použije obraz, ktorý privádza ľudí ku vážnemu zamysleniu, debatám a tiež k patričnému následnému konaniu.
Ježiš pokračuje: „Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva" (Mt 19,24). Keď sa Ježiš zahľadel na apoštolov, ktorí boli nad jeho slovami zamyslení, zaiste v nich videl nielen rehoľníkov, ktorí sa zasvätia sľubom chudoby a budú tak nasledovať Ježiša, ale celú Cirkev. Keď Cirkev sa dá viesť Duchom Svätým, vtedy sa splnila Ježišove slová: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné" (Mt 19,26).
Apoštoli nie sú ešte zrelí. Ježiša a očakávané Božie kráľovstvo vidia len pozemskými očami. Oni opustili všetko a nasledovali Ježiša. Sú zvedaví, čo za to dostanú. Ježiš jasne vysvetľuje, že odmena príde až na konci sveta, keď Syn človeka zasadne a bude súdiť svet. A vtedy odmení každého a každému, ktorý pre neho tu na zemi opustil a zriekol sa čohosi. A tak tí, ktorí pre Božie kráľovstvo sa na zemi zriekli všetkých dobier a stali sa pre Krista na zemi poslednými, budú prvými.

Ježiš od nás nežiada nič nad naše sily. Nikoho nenúti, aby sa zriekal, zapieral, obmedzoval a podobne. Ježiš však sľubuje odmenu tým, ktorí toto a iné podstúpia, aby tu na zemi sa stali podobní Ježišovi.
Vieme, že Ježiš bol ten, ktorý o sebe mohol povedať: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť" (Mt 8,20). František Assiský vedel, kde je skrytá obeta, ktorá raz bude odmenená. Aj dnes mnohí toto objavujú a stávajú sa hodnými prejsť bránou do Božieho kráľovstva. Ježiš aj dnes žiada od nás, aby sme si boli vedomí toho, čo v živote máme dokázať. Nežiada preháňanie. Primerane svojmu stavu máme prežiť svoj život tak, aby sme dosiahli večnú odmenu.

Stačí nám aj letmý pohľad na tých, ktorí dosiahli v Cirkvi titul „svätý" a zistíme, že aj pri menšej námahe je svätosť možná, ak sme sa oddali Kristovi. Potrebné je chcieť! Vieme, že táto realita spôsobuje nadšenie a elán, a vtedy aj vôľa Božia sa stáva reálnejšou.

Vidíme to na príklade dnešného svätca - Hyacinta. Poliak, blízky nám mentalitou, hoci storočiami vzdialený. Súčasník svätého Dominika. Ten mu obliekol aj známy škapuliar. Plnil vôľu Božiu a bol šťastný. A čo chceme my? To isté. Kázal ako kňaz, misionár svojej doby.

A od každého z nás to isté chce Ježiš dnes. Náš hlas má dnes zaznieť rovnako - poučiť, povzbudiť, vysvetliť, napomenúť a podobne. Zdá sa to ťažké? Nemožné? Aj dnes to mnohí dokazujú. Nie sú to len Svedkovia Jehovovi, ale aj dnes sa konajú akcie, počas ktorých oslovujú kresťania náhodných ľudí, často kresťanov, ale len pokrstených a hovoria o viere, Bohu a tí, ktorí sa na toto podujali, mnohí konštatujú, že aj keď sa to zdá ťažké, prinieslo im to radosť a nebolo to tak ťažké. Zaujímavé sú príhody z reštaurácií a pivární, kde susedom ponúkli letáčik. Prisadli si, pohovorili, neurážali, skôr chceli pomôcť.
Aj dnes je potrebné svetu predstaviť vieru v duchu dnešného evanjelia. A tak na prvé miesto sa dostáva Ježiš. Skúsme to vo svojom okolí.

Aj keď v čase dovolenky a prázdnin nepôjdeme na duchovné cvičenie, aby sme využili tento čas na prekontrolovanie svojho duchovného života, zastavme sa, aj keď nie na tri dni, aspoň na tri hodiny, prečítame a vypočujme si niečo, čo lahodí duši. Dnes nám rovnako vážne majú znieť Kristove slová o nezdravom prístupe k akémukoľvek bohatstvu. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012