Meditácia na 19.08.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Ján Eudes, kňaz | Mt 11,25-30

Po tieto dni má dvojnásobný sviatok náš otec Ľubomír, a nakoľko i evanjelizacia.eu vyjadruje jeho osobnosť, môžem povedať, že je to sviatok i pre celú našu/vašu evanjelizáciu :-)! Máme si vzájomne slúžiť a obohacovať sa - i preto vás chcem všetkých poprosiť o modlitby za P. Ľubomíra - otca a hlavu našej evanjelizácie. Najmä v dňoch od 13.8. - 19.8.2013 opäť sa spojme napr. v Korunke Božieho milosrdenstva o 15.00 za neho. On oveľa viac času a energie venuje povzbudeniu nás v svojich meditáciách/knihách a modlitbám za nás. Určite mi dáte za pravdu, že min. aspoň takúto pozornosť si od nás zaslúži.

Pane, pokorne prosím, v mene Ježiša Krista a pre jeho zásluhy, na príhovor Panny Márie a všetkých svätých, štedro udeľ nášmu otcovi Ľubomírovi Tvoje milosti, požehnanie, dary Tvojho Ducha, zdravie, silu... a všetko, čo potrebuje k plneniu Tvojej vôle, naplneniu svojho poslania... VIAC TU.

separator.png

V tieni Krista nachádzame odpočinok
 

Je sparný a horúci august. Aj ten najväčší zberateľ bronzu vie, že odpočinok to nie je len ležanie na slnku. Všetci po tieto dni túžime po tieni, osviežujúcom a tichom vánku. Tieto dni využívame aj na to, aby sme si odpočinuli v tieni Krista. Viac času a väčšiu pozornosť venujeme spáse svojej duše.

A na toto nás upozorňuje aj Ježiš, keď sa ku nám dnes prihovára: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním" (Mt 11,28).

Tieto slová odznejú vtedy, keď krátko predtým Ježiš vyriekol „beda" nekajúcim sa mestám: Týru, Sidonu a Kafarnaumu. Sláva, v ktorej sa tieto mestá za čias Krista topili, sa nepáči Ježišovi. Ježiš práve preto varuje aj každého človeka, ktorému sa darí, ktorý netrpí núdzu a podobne, aby neprišiel o to všetko len preto, lebo nedal aj Bohu to, čo mu patrí.

Pýcha už spôsobila mnoho nešťastia. Veď pri každom hriechu spoluúčinkuje, a preto si ju pripomíname. Niekto ju prirovnal ku zvodnej pobehlici, ktorá si na seba berie rôzne lákadlá, vôľu, šaty, priberá si často čo jej vôbec nepatrí, chváli sa priateľstvami, známosťami, vyvyšuje sa dosiahnutými úspechmi, a to všetko pri malej opatrnosti vie spôsobiť zmätok pri počúvaní, vie dať podnet k nerozumným skutkom a správaniu. Kristov kríž je opak pýchy. Vieme, že „Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť" (Jak 4,6; 1 Pt 5,5; Prís 3,36). A práve preto, aj keď odpočívame a čerpáme nové sily do ďalšej práce, nezabudnime zvlášť si všimnúť aj túto časť svojho duchovného života. Pýchu nahradiť pokorou. A to nás vedie pod kríž – načerpať silu. V modlitbe, v uvažovaní a premýšľaní o duchovnom živote môžeme objaviť ešte viac sily, odvahy a milosti.

V dnešnom evanjeliu sme od Ježiša prijali pozvanie. Skôr, ako sa mu začneme venovať osobne každý sám, pripomeňme si, ako sa s týmto vyrovnal svätý Ján Eudes.

Známa je jeho prax, ako bojoval proti pýche. Nazýval sa jednoducho „Nič". Miloval tak pokoru, že nikdy nereagoval na žiaden titul. Podpisoval sa troma písmenami v slovku: Nič. Keď sa však jednalo o úradný dokument, napísal: Ján Eudes, kňaz Kongregácie Ježiša a Márie. Čo na tom, že žil na prelome XV. a XVII. storočia v severozápadnom Francúzsku. Aj on musel mnoho pracovať na sebe. Bol vyhľadávaný misionár a kazateľ. Dokázal sa aj tejto slávy zriecť, aby mohol urobiť pre spásu duší ešte viac. Zakladá Kongregáciu Ježiša a Márie, aby pomohol ešte viac pri výchove budúcich kňazov. Vedel, že ak budú dobrí kňazi, odborne pripravení a milujúci čnosti Ježiša a Márie, prinesú Francúzsku obrodu.

V čom je možné v našom živote nasledovať dnešného svätca? Ak cítime vo svojom živote pýchu, nech má akúkoľvek podobu, vôľu, tvar a podobne, postavme sa pod kríž a povedzme si pod ním: Čo som bez Krista? Nič! A my chceme s Kristom raz prežívať svoju večnosť. Kríž nech je pre nás znamením vždy znova pracovať na sebe, svojom zdokonaľovaní a posvätení.

Je sparný august. Nech nás ani toto teplo a únava nepremôžu v práci na sebe samých. Skúsme v tichu pri jasnej oblohe, vode a pri práci počas týchto dní načerpať nových milostí, aby po nástupe tam, kde nás chce mať Ježiš, sme mohli čerpať z plných duchovných pokladov. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012