Meditácia na 02.09.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Justus; Apolinár | Lk 5,1-11 

separator.png

Súťažná otázka z dnešnej rannej žiackej sv. omše prof. Ľubomíra Stančeka
vo farskom kostole o 08:15 v Spišskej Novej Vsi:

Ktorú knihu som poslednú tlačou vydal?

K odpovedi napíš svoje meno, priezvisko a triedu. Ak bude odpovedať učiteľ, nech k svojim údajom napíše aj svoj titul.
Odpovede zasielajte na evanjelizacia@evanjelizacia.eu
Odmením prvého, ktorý na súťažnú otázku správne odpovie
- jedného žiaka z 1. stupňa, jedného žiaka z 2. stupňa, jedného žiaka z gymnázia + jedného učiteľa.
Súťaž začína o 15.00 hod. Výhernou cenou  je práve spomínaná kniha, ktorá bude doručená do školy tento týždeň.

separator.png

S pomocou Ducha Svätého všetko zvládneme
 

Kto raz skutočne načrel do kníh, skrípt a učebníc, strávil viac rokov v lavici či za katedrou vie, že žiaci to majú ťažké. Nie je to však nad ich sily. Boh dal každému určitý počet talentov, ktoré má znásobiť, aby raz mohol dostať odmenu od Boha a tiež, aby sa mohol tešiť, že niečo viac vie, pozná a znamená.

Dnes aj vám, žiaci, študenti a poslucháči, Ježiš dáva príkaz, ako dal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!" (Lk 5,4).

Apoštoli v Ježišovej škole sa učili nielen počúvaním slov, čo Ježiš rozprával, ale tiež videli mnohé veci, udalosti, v ktorých sa prejavovala sila, moc a láska Pána Ježiša. Okrem toho Pán Ježiš svojich apoštolov viackrát na Genezaretskom jazere podrobil skúške. Bolo to vtedy, keď bola búrka. Mali sa potopiť a on utíšil búrku. Druhý raz, keď ho videli kráčať po vode ako po suchej zemi. A dnes, keď na jeho príkaz spustili siete a bez námahy chytili množstvo rýb, že sa im trhali až siete. Pri každom takomto stretnutí Ježiš dal určité ponaučenie apoštolom a zvlášť Petrovi. Dnes sme počuli slová: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí" (Lk 5,10).

Ježiš len raz dal prejaviť pri nejakej udalosti svoju moc či silu, ale pri spomienke na túto udalosť, až do konca čias, mnohokrát veriaci kresťania môžu riešiť podobné situácie. Dnes napríklad nemusíme vyjsť na jazero a loviť ryby, a predsa aj dnes sú aktuálne Ježišove slová. V čom a ako?

V našom živote, konkrétne teraz na začiatku nového školského roka, sa ocitáme ako učeníci Ježiša pred začiatkom lovu. Naše lodičky – srdcia sú prázdne. Ježiš nás chce naplniť svojimi milosťami. Sú to: vedomosti, poznanie, skúsenosť, prax a podobne. Ježiš nás oslovuje, ale či dáme takú odpoveď, akú od nás žiada, to je v našich rukách a moci.

Dnes na začiatku roka nikto z nás nevie, čo nás všetko čaká. Ježiš to vie. A preto je namieste veriť Ježišovi a dôverovať mu, že chce nám dať len to najlepšie a najpotrebnejšie. Potrebuje našu ochotnú a otvorenú hlavu, chce naše srdce, ktoré sa túži čo najviac obohatiť novými vecami. Chce našu slobodnú vôľu, ktorá bude ochotná učiť sa a rozmýšľať, a to aj vtedy, keď na nás bude číhať veľa nástrah, ktoré nás budú ťahať od učebníc, zošitov alebo kníh. Teda, my nebudeme loviť ryby a tiež nebudeme pracovať ako tí, ktorí učia, ale budeme loviť nové vedomosti a pravdy. Budeme poznávať nové zákony, slovíčka, krajiny, pravidlá, normy a podobne. Na konci roka to budeme môcť každý sám hodnotiť, ako sa nám podarilo naplniť lodičku, čiže náš rozum a srdce tým, čo nám je už dnes ponúknuté.

Žiaden žiak, učeň či poslucháč nepochybuje, že kto sa neučil, nemôže ani poznať. Keby sa neučili naši učitelia, majstri a poslucháči, kto by nám dnes dával tie túžené hodnoty? Aj my raz budeme musieť pokračovať v ich šľapajach. Dnes je čas, aby sme sa učili, lebo raz my budeme učiť ďalších.
V životopise svätého Justusa čítame:

Raz sa Justusovi, biskupovi v Lyone, stala takáto vec. Bolo to v čase, keď platil zákon, že v kostole nachádzal azyl každý. Stalo sa, že skutočný vrah hľadal tento azyl. Hoci to bol vrah, Justus sa ho ujal. Svetská moc však biskupovi sľúbila, že sa vrahovi nič nestane, a preto im odovzdal muža. Vrchnosť však muža popravila. Justus mal preto veľké výčitky a odišiel z Lyonu do Egypta.

Tak si dnes máme pripomenúť, že múdry človek sa musí učiť až do smrti, a to nie na svojich chybách, ale najlepšie na chybách iných.
Často sa modlime, aby sme sa čo najviac naučili. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012