Meditácia na 03.09.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Gregor Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi | Lk 22,24-30

separator.png

VÝSLEDKY SÚŤAŽE

zo žiackej sv. omše prof. Ľubomíra Stančeka vo farskom kostole v Spišskej Novej Vsi, zo dňa 2.9.2013 o 8:15,
ktorej podmienky sme uverejnili vo včerajšej meditácii. Odpoveď na súťažnú otázku znie: 

Posledná tlačou vydaná kniha prof. Ľubomíra Stančeka je: HERBÁR MYŠLIENOK ĽUBOMÍRA STANČEKA 5.
Doluuvedeným výhercom blahoželáme!!! smiley-nunapplause-39x31.gif 

1. Z prvého stupňa ZŠ: Karolína Kozáková, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, SNV, trieda: 2. A
2. Z druhého stupňa ZŠ: Viktória Ježeková, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, SNV, trieda: 6. A
3. Z gymnázia: Katarína Lačná, Cirkevné gymnázium Š. Mišíka, 4.B
4. Učiteľka: Mgr. Jana Marcinčinová, Cirkevné gymnázium Š. Mišíka, SNV

- vyzdvihnite si knižočku HERBÁR MYŠLIENOK ĽUBOMÍRA STANČEKA 5. s venovaním u sr. Imakulaty alebo u sr. Kingy. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť v súťaži; máme pre vás taktiež pozornosť, ktorú si prosím, vyzdvihnite tiež u spomenutých sestier.

- informácia je zverejnená aj na facebooku v našej sk. Ešteže ŤA MÁM!!! aj na os. FB účte Meditácie Ľubomíra Stančeka.

separator.png

Kto je veľký v očiach Boha?
 

Možno, že aj medzi vami súrodencami, spolužiakmi či priateľmi je zdravá a podporovaná súťaživosť. Vtedy sa ešte viacej vie človek oduševniť, zapáliť a dokázať. Pravda, treba sa hneď určitých vecí vyvarovať od začiatku aj v škole. Medzi také veci patrí žalovanie, vyrušovanie, šepkanie, drzé správanie či opisovanie. Iste sa viac naučia v takej triede, kde týchto vecí sa vyvarujú. V takej triede bude lepší priemer a učitelia radi do nej prichádzajú učiť.

Preto dnes nás chce Pán Ježiš poučiť, keď hovorí: „Kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší a vodca ako služobník" (Lk 22,26).

Ježiš dal veľakrát svojim učeníkom osobný príklad. Pri Poslednej večeri všetkým, i Judášovi, umyl nohy. Keď si Peter nechcel dať umyť nohy, pretože Peter vedel, že to, čo robí Pán Ježiš, je povinnosť sluhov, Ježiš im vtedy povedal: „Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám" (Jn 13,15).
Pán Ježiš prišiel na svet, nie aby sa mu slúžilo, ale aby sám slúžil (por. Mt 20,28). Učil a pritom bol vševediaci Boh. Ježiš tým, ktorí vyučujú, dáva príkaz, aby učili s láskou, aby nešetrili sily, aby čo najviac naučili.

Dobrý žiak hovorí o svojom učiteľovi len to najlepšie. Dobrý žiak nepovie, že učiteľ je taký a taký, ale vie učiteľa aj pochopiť. Dobrý žiak neváľa svoje nedostatky na učiteľa, ale snaží sa ich nájsť na sebe. Dobrý žiak vidí na učiteľovi snahu čo najviac naučiť. O opačných žiakoch radšej pomlčíme.
Učiť sa – je jedna zo základných povinností človeka. Boh nám dal rozum a slobodnú vôľu. Sú to od Boha veľké dary, ktoré nikto z nás nemal by premhrať a nevyužiť. Beda tomu, komu dal Boh takéto dary a on ich nevyužije. Vieme, že kto sa vedome a dobrovoľne zle a nedostatočne pripravuje do školy, uráža tým Boha, čiže pácha hriech. Škola je pre žiaka aspoň tak dôležitá, ako aj pre rodičov ich zamestnanie. Keď niekto nepracuje tak ako má, nedostane odmenu, peniaze. Dnes je veľa ľudí nezamestnaných. Mnohým to, pravda, vyhovuje. Nepracujú, ale štát im nejaké peniaze dá. Takí ľudia sú poľutovaniahodní. Rozumného človeka to trápi, že nemôže realizovať svoje sily, um, nadanie, preto robí všetko, aby zarobil čo najviac. Už teraz si musíte, žiaci, uvedomovať, že to, čo budete vedieť, čo sa naučíte, to je váš poklad a to vám nikto nezoberie.

Dobrí žiaci vedia doceniť snahu učiteľov. Raz, keď budete už viac vedieť a budete si môcť vybrať v ďalšom štúdiu, iste si budete vyberať takých učiteľov a školu, kde sa vám dostane viac poznania a vedomostí, hoci to bude stáť viac námahy a možno i peňazí. V Cirkvi máme jeden titul „cirkevný učiteľ", ktorý dávame len významným svätcom, ktorí obohatili svet o veľké veci. Niektorým svätým dávame aj titul „veľký", pretože vo svojej dobe urobili mnoho pre pokrok ľudstva.
Medzi takých, ktorým Cirkev dala titul „učiteľ" a „veľký", patrí aj svätý Gregor.

Pochádzal z popredného rímskeho rodu. Zastával úrad prefekta mesta Ríma. Svoj veľký dom premenil na školu. Keď sa stal pápežom, postaral sa o vzdelanie a kultúru dovtedy nevzdelaných národov, akým bolo už dnes vyspelé Anglicko. Preslávil sa reformovaním liturgického spevu, ktorý sa volá po ňom gregoriánsky. Bol vynikajúcim spisovateľom a pritom, čo všetko stihol, urobil a zariadil, nemyslel si veľa o sebe, práve naopak. Od neho pochádza aj titul pre pápežov „Servus servorum Dei" – „Sluha sluhov Božích". Bol vzdelaný, a pritom skromný. Bol bohatý, a nebol lakomý. Mal veľa práce, a predsa mnoho sa modlil.

Nasledujme príklad sv. Gregora Veľkého v modlitbe, učení, správaní a v poslušnosti k učiteľom. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012