Meditácia na 07.09.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Košickí mučeníci | Mt 24,4-13

separator.png

Túžba vytrvať do konca
 

Ako často sa na športových podujatiach ozýva: Do toho, do toho! Študenti sú často povzbudzovaní: Vydržte! Dokázali to mnohí pred vami, dokážete to aj vy. Zaiste, povzbudenie zohráva veľkú úlohu. Aj v duchovnom živote má povzbudenie veľký význam.

Dnes sa nám povzbudenia dostáva od samého Ježiša, keď hovorí svojim učeníkom: „Ten, kto vydrží do konca, bude spasený" (Mt 24,13).

Cirkevný kalendár nám kladie pred oči košických mučeníkov. Boli traja.

Marek Križin bol pôvodom Chorvát a kanonik v Ostrihome. Štefan Pongrácz bol jezuita zo Sedmohradska - dnešné Rumunsko a Melichar Grodziecki bol tiež jezuita z Poľského Tešína. Popravili ich vojaci Gabriela Bethlena v noci zo 6. na 7. septembra 1619 v Košiciach preto, že sa nechceli vzdať svojej viery. O týchto „pápežencoch", ako ich nepriatelia nazvali, kat Košíc povedal: - Boli tak strýznení a zmučení, že ja by som to nikdy tak nedokázal, hoci som v týchto veciach odborníkom. - Títo traja, dnes už Jánom Pavlom II. vyhlásení za svätých, neboli fanatici. Od nikoho nežiadali niečo, čo by sa protivilo ich rozumu. Sami však, keď boli vyzvaní zrieknuť sa toho, čo učili a čomu verili, dokázali povedať nie a v hrozných mukách zomreli.

Svojím životom chceme dokázať vernosť Bohu. Preto sa chceme navzájom posilňovať a vytrvať v dobrom až do konca. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012