Meditácia na 09.09.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Peter Claver, kňaz a misionár | Lk 6,27-38

separator.png

Upozornenie: Ak niekomu z vás, ktorí ste sa registrovali k odberu meditácii, meditácie do priečinku "doručená pošta" nechodia, tak prosím, pozrite do priečinku "spam/hromadná pošta/alebo iné"..., kde meditácie určite nájdete. Z našej strany, ak vyslovene odber nezrušíte, posielame denne meditácie každému z vás. Stáva sa, že /väčšinou g-mail/ hromadné maily po čase zaradí do iného priečinku. Treba, aby ste si individuálne manuálne nastavili v svojej mail. schránke, že "Meditácie Ľubomíra Stančeka nie sú spam" - a priradili ich späť do doručenej pošty.

Všetky meditácie na rok 2012/2013 nájdete tu: https://www.evanjelizacia.eu/?name=rok.2012.2013.so.svatymi&page=21

Ak máte záujem dostávať denné meditácie Ľubomíra Stančeka zdarma priamo na Váš e-mail, pošlite svoju e-mailovú adresu na: evanjelizacia@evanjelizacia.eu

separator.png

Otrok otrokov
 

Dnes mnohí, a nielen mladí, túžia po tituloch. Dnes sa rozdeľujú tituly pred menom i po mene. Tituly akademické, profesijné, hodnostné, stavovské a ďalšie. Kto by však túžil po titule „sluha"? A predsa, dnes si spomíname na svätého Petra Klávera, ktorému otroci dali titul „otrok otrokov". Ako sa ku nemu Peter dopracoval? Je nám potrebné poznať aj dnešné evanjelium.

Pán Ježiš povedal: „Každému, kto ťa prosí, daj a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť"(Lk 6,30).

Keď len trochu urobíme námahy pri čítaní evanjelia, zistíme, aký úžasný cit milosrdenstva mal v srdci Pán Ježiš. Nemyslíme tu len na podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, ale aj na mnohé rady, poučenia a povzbudenia, ktoré predniesol zástupom a apoštolom. Poslucháči poznali príkaz lásky. Ježiš vyzýva však aj milovať nepriateľov. Ježiš od svojich chce a žiada, aby dobre robili nielen priateľom, to robia aj pohania, ale aj nepriateľom a tým, ktorí svojich dobrodincov budú preklínať. Dokonca sa za nich káže modliť. Ten, kto chce žiť Ježišove Evanjelium, nemôže sa zastaviť ani pred zrieknutím sa vlastného plášťa. Toto všetko žiada Ježiš od svojich stúpencov preto, aby si získali zásluhy, ktoré raz ako Sudca každému štedro odmení. Ježiš nielen hovorí, učí, ale aj koná,. Slová: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!" (Lk 6,36) sám celý čas účinkovania realizuje. Uzdravuje, kriesi, nasycuje a napokon kajúcemu lotrovi sľubuje nebo.

Táto čnosť sa Bohu veľmi páči. A nielen Bohu. Každý z nás, keď sa ocitneme v núdzi, sme šťastní, keď nachádzame u niekoho v našom okolí pochopenie, pomoc, prípadne slovko povzbudenia či informáciu. A predsa, aj dnes rastie sebectvo. Čo ťa nepáli, nehas! Ľudia sa uzatvárajú. Strácame záujem jeden o druhého.
V byte na treťom poschodí zomrela žena. Už ju dlhšie nevideli, nikomu však nechýbala, a tak si mysleli, že odcestovala. Až keď sa z jej bytu začal šíriť zvláštny zápach... Jej telo našli už v rozklade.
Iná žila mesiace so svojimi mačkami.
Ďalší sa dal na drogy a keď sa ho pýtali, čo ho priviedlo k tomu, povedal, že nemal nikoho, bol sám.
Nečudujme sa, že rastie počet tých, ktorí vysedávajú v lacných krčmách, v halách na staniciach a nádražiach, v parkoch. Títo ľudia potrebujú niekoho, kto im ukáže Ježišove slová v praxi.
Zisťujeme, že to platí aj pre nás, aby sme si všímali núdzu vo svojom okolí. Nielen núdzu hmotnú, ale aj duchovnú. Aj jedna, aj druhá núdza dnes potrebuje našu pomoc.
Príkladom nám môže byť svätý Peter Kláver.

Hoci žijeme v rozdielnom storočí, prostredí a možnostiach. Španieli získavali nové územia v strednej a južnej Amerike. Neušetrilo sa to od násilností na pôvodnom obyvateľstve. Preto sa začali ozývať hlasy za ich dôstojnosť. A nielen ozývať. Peter Kláver svojím životom sa staral o otrokov, ktorých začali privážať z Afriky na ťažké práce do Ameriky. Zostupoval do útrob lodí, kde zomierali po ťažkej ceste. Posluhoval im, pomáhal a prosil ich pánov, aby boli ku nim miernejší a ľudskejší.
Jeho postavenie bolo ťažké. Beloch, nenávidený černochmi, im posluhoval. Štyridsať rokov pôsobil ako sluha a otrok prichádzajúcim otrokom. Pokrstil t tristotisíc otrokov. Keď iní brali slobodu otrokom tu zemi, on im pomáhal získať slobodu aspoň pre nebo. Keď zomieral 8. septembra 1654 ďaleko od vlasti v Kolumbii, plakalo za ním množstvo tých, ktorým ukázal kus srdca v najťažšej chvíli ich života.

Titul „kresťan" si chceme zaslúžiť aj skutkami kresťanského milosrdenstva podľa vzoru Ježiša. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012