Meditácia na 04.10.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. František Assiský | Mt 11,25-30

separator.png

Ponuka pre farnosti a iné web-stránky | Vianočná súťaž | Prezentácia vášho kostola

separator.png

Miloval to, čo nemiloval svet
 

Väčšina ľudí dnes sníva len o jednom: mať, mať a ešte raz mať. Bohatstvo, moc a sláva robí z vrcholného stvorenia Boha otrokov. Tomuto ošiaľu ľudstva, ktorý je následok po hriechu prarodičov, podlieha ten, ktorého Boh stvoril na svoju oslavu, človek. Nie však všetci. Veľká časť tých, ktorí tomu nepodľahli sú tí, ktorí sa zadívali na svoj život tu na zemi ako dnešný svätý František pod vplyvom slov Pána Ježiša:

„Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a obozretnými a zjavil si ich maličkým" (Mt 11,25).

Boh aj v rozhodujúcej chvíli, ako je vystúpenie Ježiša, keď prichádza spasiť ľudí, ponecháva ľuďom ich slobodu rozumu a vôle. Tak tí, ktorí počujú a vidia Ježiša, sú slobodní a rozhodujú o svojej spáse. Mnohí uveria v Krista. Ježiš chce spasiť všetkých, preto pozýva a oslovuje zástup: „Poďte ku mne všetci..." (Mt 11,28). Ježiš učí láske, ktorá je slobodná, ktorá sa neviaže na nikoho a nič tu na zemi. Je ťažké, čo vyžaduje Ježiš od svojich poslucháčov.
Od jedného: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi" (Mt 19,21). A druhému hovorí: „A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života" (Mt 19,29).
A nielen apoštolom zdôrazňuje inú hodnotu: „Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal" (Jn 15,3). Ježiš poukazuje na hodnoty, ktoré ešte viac pripodobnia ľudí Ježišovi. Ježiš prišiel na svet nielen nás spasiť, ale aj ukázať cestu, ktorá nás privedie ku spáse. Je to oslava Boha na zemi. Svojím životom nám Ježiš dáva príklad. Ježišova chudoba: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť" (Mt 8,20). Ježišovu chudobu vidíme od jaslí až po kríž. Ďalej je to Ježišova čistota. Nikto nemohol Ježiša obviniť z niečoho, čo by bolo proti tomu, čo on priniesol na svet. Ježišova poslušnosť k Otcovi je rovnako oslovujúca dnes a bude až do konca čias.

Maličkým je podľa Ježiša ten, kto vo všetkom a s nerozdeleným srdcom chce vždy nasledovať jeho príkazy a príklad. A v tomto obdivujeme dnešného sv. Františka. Jeho prístup k nasledovaniu Ježiša v čistote, chudobe a poslušnosti je aj po stáročiach rovnako aktuálny, hodnotný a obohacujúci. Vidíme to aj z toho, že duchovných synov a dcér, ktorí aj dnes nasledujú tohto svätca neubúda, ale práve naopak, rastie ich počet.

František nás oslovuje aj dnes, aj keď nemienime prijať Františkove šaty a žiť v jeho duchovnej rodine. Je možná zmena v našom živote, ako sa odohrala v jeho živote.

Z márnomyseľného muža sa stáva svätec. Opovrhujú ním a on je šťastný. Zrieka sa posledného puta s otcom Pietrom Bernardone a zoblieka si šaty na znak toho, že chce nasledovať Krista bez zábran. Zamiloval si chudobu. Chudoba vtedy i dnes nie je sympatická. Sám pápež Inocent III., keď sa s Františkom stretáva a vypočuje jeho žiadosť, je najprv pobúrený.
Známy sen o rúcajúcom sa kostole - Cirkvi, kde ho zadrží neznámy muž, spoznáva pápež vo Františkovi tohto muža. Dáva súhlas Františkovi a jeho bratom, aby žili v chudobe, a tak nasledovali Krista chudobného.

Chudoba dnes - to je naše víťazstvo nad mamonou. Môžeme vlastniť, ale nesmieme a nechceme byť otroci hmoty a všetkého, čo s ňou súvisí. Chceme žiť tak, aby sme sa nebáli smrti, že tu niečo musíme nechať. Chceme vlastniť na prvom mieste v srdci Boha.

Milujme to, čo nemiluje svet - Krista chudobného. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012