Meditácia na 20.10.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

29. nedeľa v Cezročnom období Lk 18, 1-8

Ježiš rozpovedal svojim učeníkom podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať: „V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil. Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: ‚Obráň ma pred mojím protivníkom.` Ale on dlho nechcel. No potom si povedal: ‚Hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehanbím, obránim tú vdovu, keď ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári.`" A Pán povedal: „Počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca! A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšímavý? Hovorím vám: Zaraz ich obráni. Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?"

separator.png

Ponuka pre farnosti a iné web-stránky | Prezentácia vášho kostola | Vianočná súťaž
sutaz_lubomir_stancek_roman.jpg

Stupňovanie zásluh

Ako sa správam, zmýšľam, postupujem, keď sa objavia ťažkosti? "

Ježiš v podobenstve povedal učeníkom, že sa treba stále modliť a neochabnúť" (Lk 18,1). Vdova presvedčila sudcu svojou prosbou. Treba sa cvičiť premôcť každú ťažkosť. Necvičenosť našej vôle nás okráda. Sebapremoženie značne pomáha stupňovať zásluhu dobrého skutku a cvičenia sa v čnosti. Vtedy chápeme, že dosiahneme toľko úspechu, nakoľko sa premôžeme. Všímaj si pomáhajúce milosti, ktoré v nás budia a sprevádzajú dobré skutky, sú mocnými činiteľmi zásluh.

Pri prijímaní sviatostí, si uvedomuj ich účinok na milosť posväcujúcu. Majú vplyv na stupňovanie zásluh.

Nedarí sa ti? Neklesaj na duchu. Viac využi to čo máš. Jeden deň bez stupňovania zásluh je strata.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012