Meditácia na 31.10.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Wolfgang, biskup | Lk 13, 31-35

separator.png

K Ježišovi prišli niektorí farizeji a hovorili mu: „Odíď odtiaľto, lebo Herodes ťa chce zabiť." On im povedal: „Choďte a povedzte tej líške: ‚Hľa, vyháňam zlých duchov a uzdravujem dnes i zajtra a tretieho dňa dokončím. Ale dnes, zajtra a pozajtre musím ísť ďalej, lebo nie je možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema.` Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka svoje kuriatka pod krídla, a nechceli ste. Hľa, váš dom vám ostáva pustý. A hovorím vám: Už ma neuvidíte, kým nepríde čas, keď budete hovoriť: ‚Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.`"

separator.png

Dať sa Ježišovi celý a nerobiť kompromisy

V evanjeliu sa odohral dialóg medzi farizejmi a Ježišom. Hovorili mu: „Odíď odtiaľto, lebo Herodes ťa chce zabiť" (Lk 13,31). Herodes už mal isté správy o Ježišovom pôsobení. Nevedel však, čo si má o ňom myslieť. Je ale isté, že Ježišovo pôsobenie ho znepokojovalo a bol v rozpakoch... Bol by býval rád, keby sa Ježiš bol z jeho územia vzdialil. Či ho však naozaj chcel usmrtiť, o tom sa dá pochybovať. Lebo práve Lukáš podáva správu, že Herodes si žiadal vidieť Ježiša, čo je ťažko zlučiteľné s tým, že by ho chcel dať zabiť. Zdá sa teda, že farizeji sotva varovali Ježiša dobromyseľne, lebo už predtým sa spojili v Galilei s Herodiánmi. To, aby odtiaľ odišiel Ježiš do Jeruzalema, vyhovovalo aj im. Očakávali, že v Jeruzaleme sa dá s pomocou Veľrady urobiť rýchlejší koniec Ježišovej činnosti. Ježiš im na to povedal: „Choďte a povedzte tej líške: „...zajtra a pozajtra musím ísť ďalej, lebo nie je možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema" (Lk 13,33). Ježiša nič nezastaví. Poslanie je neodkladné, tu a teraz. Ide o život človeka. Ježiš dal jasne najavo, že jeho cesty a poslanie neurčuje nijaká moc tohto sveta. Jeho poslanie závisí iba od Otcovej vôle, ktorú jedinú Ježiš plní. Ježiš vie, že Herodes je zbabelý a podvodný, preto ho obrazne nazval `líškou`. Lebo líšky vychádzajú na lov v noci, po tme a skryto. Jeho podvod bol v tom, že sa chcel prefíkane zbaviť Ježiša, aby sa nemusel postaviť ani za neho, ani proti nemu. Ježiš však požaduje rozhodnúť sa. Alebo človek v neho uverí, alebo ho odmietne. Kompromis medzi tým nejestvuje. Je paradoxné, že tí, ktorí poznali zákon, nespozorovali, že medzi nimi stojí sám Boh, Boží Syn, prisľúbený Mesiáš. Ten, ktorý je naplnením zákona; ten, ktorého im Otec poslal z lásky, aby poznali jeho vôľu celú. A jeho vôľa bola, že chcel dať svetu život vo svojom Synovi, aby nezahynul nik, kto v neho uverí.

A potom sa odvíja druhá časť dialógu, ktorý síce Ježiš adresuje mestu Jeruzalem, týka sa však aj farizejov, ktorí vytvárajú náboženskú náladu mesta. Ježiš zaťal do živého. Na to miesto, o ktorom z nich nikto rád nepočúval, lebo vedeli, že v tom `majú prsty` ich otcovia. „Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní..." (Lk 13,34a). Ježiš povedal: „... koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka svoje kuriatka pod krídla, a nechceli ste" (Lk 13,34). A potom Ježiš vyslovil tú bolestnú vetu: „Hľa váš dom ostáva pustý" (Lk 13,35).

Ježiš každého miluje svojou hlbokou láskou - zomrel za každého. To môže urobiť iba Boh, ktorý miluje nezištne. Nežiada nič za lásku. Neobviňuje ťa, keď padneš, ale túži, aby si mu vydal svoj život do jeho rúk. Túži po tebe, aby si sa rozhodol pre neho každý deň. Aby si prišiel k nemu do ticha, modlil sa a bol s ním. On ťa chce viesť svojim Duchom Svätým. Tam, v priestore modlitby ti chce dať svoj život. Tam chce naplniť tvoje túžby. Tam ti chce ukázať, ako sa máš
rozhodnúť. Chce ti ukázať, ako máš žiť. Záleží na tebe, či sa mu necháš skryť pod jeho krídla, aby ti mohol prejaviť svoju lásku a ochrániť ťa pred hriechom. Medzi kvočkou a jej kuriatkami je materinský vzťah, ktorý je pre malé kurčatá nevyhnutný. Bez matky by zahynuli. Ježiš nás povoláva, aby sme sa stali jeho priateľmi. Jeho priateľstvo je však hlboko existenčné. Kto spozná hĺbku jeho lásky, spozná aj jeho závislosť na ňom. Závislosť, ktorá z nás nerobí otrokov, lebo nám dáva `zmysel života`. Ježiš nám dáva život. A tak prosme Boha, aby sme sa každý deň rozhodli pre neho. Aby sme sa chránili hriechu, a dali tak naplno vyniknúť Ježišovej láske v nás. Pane, buď s nami, aby náš dom neostal pustý, bez teba. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012