Meditácia na 14.11.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi | Lk 17, 20-25

separator.png

Keď sa farizeji opýtali Ježiša, kedy príde božie kráľovstvo, on im povedal: „Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať. Ani nepovedia: ‚Aha, tu je!` alebo: ‚Tamto je!`, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami." A učeníkom povedal: „Prídu dni, keď si budete žiadať uvidieť jeden z dní Syna človeka, ale neuvidíte. A povedia vám: ‚Hľa, tu je!`, ‚Hľa, tamto je!` Nechoďte nikde, nebežte za nimi! Lebo ako blesk, keď sa zablysne, ožiari všetko od jedného kraja neba až po druhý, tak aj Syn človeka v svoj deň. Ale najprv musí mnoho trpieť a toto pokolenie ho zavrhne.

separator.png

Neprehliadnite NOVINKY

Skutočnosť Božieho kráľovstva


Čo si predstavujeme, keď počujeme slová `Božie kráľovstvo`? Možno väčšina z nás by povedala, že je to nebo, v ktorom vládne Boh. V mysli sa nám vynoria obrazy pokoja, lásky, večného šťastia. Máme skutočne pravdu. Avšak počúvajme, čo hovorí Ježiš v dnešnom Božom slove: „Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať. Božie kráľovstvo je medzi vami" (Lk 17,21).
Tieto slová povedal farizejom, ktorí sa ho pýtali, kedy príde Božie kráľovstvo. V Ježišovej dobe bolo akési všeobecné presvedčenie, že to nastane čoskoro. Podľa jeho slov je Božie kráľovstvo už tu. Akoby nám Ježiš búral naše predstavy. Jasne hovorí, že príchod Božieho kráľovstva sa nedá časovo alebo miestne ohraničiť. Ono je `medzi nami` tak isto, ako bolo aj medzi apoštolmi, ale aj 
medzi farizejmi. Ak Ježiš hovorí `medzi vami`, myslí tým - v oblasti vášho vplyvu.

Akoby príchod Božieho kráľovstva zveril do našich rúk. Od nás závisí, či sa prejaví v našom živote. Ježiš prišiel na svet, aby priniesol ľuďom Božie kráľovstvo. Teraz sa majú všetci jeho nasledovníci aktívne snažiť o jeho zveľaďovanie. Bude to vtedy, ak sa obrátia ku Kristovi a následne budú skutočne milovať svojich blížnych. Známkou toho, že Božie kráľovstvo už skutočne prišlo medzi ľudí, je spravodlivosť, radosť a pokoj v Duchu Svätom.
Pozrime sa na situáciu v dnešnom svete. Na mnohých miestach sa bojuje, ľudia sa nenávidia, nestarajú sa o biednych, žijú len sami pre seba. Môžeme povedať, že Božie kráľovstvo je `medzi nami`?! Ak nie, máme ešte veľa pracovať na jeho zveľaďovaní. Vo svete však nie je všetko čierne.

Vidíme aj mnoho obetavých a láskavých ľudí, ktorí skutočne šíria okolo seba pokoj a radosť. Možno najväčším `majákom` posledných čias bola matka Terézia z Kalkaty. Všimnime si, ako ona šírila Božie kráľovstvo vo svojom okolí. „Keď nemala miesto, kde by mohla ošetrovať chorých ľudí, úrady jej pridelili starý chrám bohyne Kali v Kalkate. Pred tým bol sídlom narkomanov, zlodejov a prostitútok. Mnoho ľudí sa nad tým pohoršovalo a žiadali, aby ju odtiaľ vyhnali. Komisár im na to odpovedal: „Sľubujem vám, že jej poviem, aby odišla." Keď dorazil do chrámu bohyne Kali, išiel hneď za matkou Teréziou. Vedľa nej ležal chorý, z ktorého sa šíril neznesiteľný zápach. Z rán umierajúceho vyliezali červíky. Matka Terézia na ne opatrne prikladala obklady. Komisár si poobzeral aj ostatných chorých a dojatý odišiel. Po návrate z chrámu vyhľadal tých, ktorí rehoľníčku obvinili a povedal im: „Sľúbil som vám, že tú ženu z našej štvrte pošlem preč. V poriadku, urobím to, ale pod podmienkou, že vaše matky a vaše sestry budú robiť to, čo robí ona." Od toho času matku Teréziu už nikto nevyháňal."  Ona bola skutočnou šíriteľkou pokoja a radosti. Pocítili to najmä tí najbiednejší v ľudskej spoločnosti.

Buďme aj my šíriteľmi pokoja, ktorý dnešný svet tak veľmi potrebuje. Vtedy bude Božie kráľovstvo skutočne vzrastať a pocítime to najmä my sami. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012