Meditácia na 21.11.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Obetovanie Panny Márie | Mt 12,46-50

separator.png

Dnešný svet nemá porozumenie pre obetu
 

Všimli ste si, akí sme dnes ľahostajní pre obetu? Máme urobiť niečo naviac, už sa vyhovárame, nemáme záujem, ochotu a podobne. Naučili sme sa na pohodlie a zmysel pre obetu sme zavrhli.

Priateľka osloví priateľku: - Prosím, zastav sa mi po ceste v lekárni po lieky. Mám choré dieťa, chcem ísť rovno domov. – Vyhovorila sa, že nejde tým smerom, a predsa išla.

Ako často sa vyhovárajú už malí súrodenci jeden na druhého. A je nesprávne, že rodičia im slúžia a nevyžadujú pomoc aj od nich. Už len zriedka počujeme, keď sa niekto sťažuje na chorobu a iné ťažkosti, že veriaci povie: Spomeniem si aj ja na vás v modlitbe či pri svätej omši. Aj z duchovného života sa nám vytráca zmysel pre správny postoj k obete.

Ježiš nám znova pripomína tento veľký skutok milosrdenstva. Povedal: „Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka" (Mt 12,50).

Vieme, aký úžasný činný život viedol Pán Ježiš. Celý deň učí zástup a večer odchádza do ticha a celú noc sa modlí. Prekonáva veľké vzdialenosti, len aby čím viac sa stretol s ľuďmi. A keď ho hľadá Panna Mária s príbuznými, neurazí ich, keď povie prítomným slová, ako veľmi si Boh Otec cení prácu tých, čo ochotne prijímajú jeho slová.

Panna Mária je tiež činná postava v dejinách našej spásy. Keď o nej hovoríme, že žila v tichu, neznamená, že bez obetí. Spomeňme si na obete, ktoré priniesla pre Ježiša: Už samotný súhlas daný anjelovi, je veľká obeta. Bez poradenia sa s Jozefom, vystavuje sa tvrdému zvyku národa. Taká žena podľa tradície má byť ukameňovaná. Nebolo to nič príjemné, splniť príkaz cisára augusta a v požehnanom stave cestovať z Nazareta do ďalekého Betlehema. A tá noc, keď v maštali má priniesť na svet Boha? Hneď krátko na to útek do Egypta. Cudzí svet. Mária má v dome Boha a ona ticho slúži svojmu Synovi-Bohu. Keď sa stratí dvanásťročný Ježiš v chráme, tri dni ho hľadá. to nie je obeta? A keď Ježiš povie spomínané slová, Mária sa neurazí, pretože ona aj vtedy si je vedomá, že chce slúžiť. Kto slúži, ten vie, čo je to priniesť obetu.

Ježiš nás pozýva ísť za ním. Vôľa nebeského Otca sa nám má stať samozrejmou. Nie je to však tak ľahké a jednoduché. Vedieť sa zriecť svojho pohodlia, času, ísť aj vtedy, keď mám čas na relaxáciu, odpočinok, v noci, cez dovolenku niekomu pomôcť, je veľká vec. Kto vie takto poslúžiť bez reptania, bez nároku na nejakú odmenu, či to nie je hrdinské dielo? Matka vstáva k postieľke dieťaťa, keď je choré. Zaplatí to dieťa niekedy matke? Ktoré z detí odmení namáhavú prácu otca? Prečo to robia rodičia? Lebo milujú svoje deti. A ten kto miluje, ten vie prinášať veľa obetí. Láska je semenišťom obetí, ktoré prinášajú požehnanie. Bez lásky je to len povinnosť.

Ježiš nás dnes oslovuje. Buď mužom obety! Buď ženou obety! Zaiste poznáte román  O b e ť  s p o v e d n é h o  t a j o m s t v a. Kňaz, ktorý nemôže prezradiť spovedné tajomstvo, prijíma vyhnanstvo, galeje. Spravodlivosť zvíťazí a kostolník, skutočný vrah, pod tlakom výčitiek svedomia sa priznáva. Kňaz stratil zdravie, mladosť, ale obstál, veď vzorom mu boli Panna Mária a Ježiš.

Svätý Kolumbán zasvätil život misionára. Opustil vlasť a dal sa na cesty. Koľko ho to stálo obetí. Jeho príklad a obetavý život však podnietil ďalších ľudí a dnes môžeme povedať, že svojím životom priniesol mnohým národom Krista. koľkí mu dnes ďakujú za svoju spásu. Keby sa nestal tým, čím bol, keby bol lenivý, a nie obetavý, dnes by sám osobne nepožíval veľkú úctu a vážnosť vo svete a v nebi.

Otvorme svoje oči a srdce pre obetu. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012