Meditácia na 01.12.2013

Prvá adventná nedeľa

Všeobecne

Odporúčame Vám v adventnom čase vypočuť si úspešný román P. Ľubomíra Stančeka - MAMA a SYN

mama_a_syn_(2).jpgDej sa odohráva v čase od Vigílie narodenia Pána Ježiša, po sviatok Obetovania Pána. Hlavné postavy - matka a syn, prežívajú svoje naplnené materstvo a duchovné otcovstvo. Ich životné cesty v dramatickom slede čitateľa privádzajú do situácií a krajín známych i neznámych. I napriek ľudským peripetiám čitateľ spoznáva, že všetko, čo sa deje v živote matky a syna, nie je náhoda. Boh vie o každom kroku svojho dieťaťa. Bohu nič nie je nemožné... Román bol natoľko úspešný, že po častiach bol odvysielaný v rádiu; obdivuhodné zápletky udržiavajú čitateľa v napätí; je plný reality, snov a túžob, je písaný i čitateľom prežívaný priamo "od srdca k srdcu". Autor nesmierne veľakrát spomína slovo i význam slova "MAMA", zároveň upozorňuje na poslanie matky v pozemskom živote.... Citlivé srdce každého človeka pri čítaní tohto románu si ocení "viac" ....čoho znamením budú i slzy vďaky a uvedomenia si mnohého... viac tu.

separator_(1).png

Slová apoštola Pavla nás privádzajú k pochopeniu skutočného významu liturgického roka, ktorý dnes večer začíname modlitbou Adventu. Celoročné putovanie Cirkvi je zamerané na objavovanie a prežívanie vernosti Boha, Ježiša Krista. Celý príbeh spasenia je cestou lásky, milosrdenstva a zhovievavosti: od stvorenia cez vyslobodenie.

Boh sa neuzavrel do svojho neba, ale sklonil sa k osudu človeka: toto je obrovské tajomstvo, ktoré presahuje akékoľvek očakávania. Boh vstupuje do ľudských dejín nepredvídaným spôsobom ako dieťa, prechádzajúc štádiami vývoja ľudského života, aby sa celé naše jestvovanie, duch, duša a telo - ako to pripomenul sv. Pavol, zachovalo neporušené a bolo pozdvihnuté do Božích výšin. Toto všetko Boh koná pre svoju vernú lásku k ľudstvu. Keď je láska pravá, vo svojej podstate je nasmerovaná na čo najväčšie dobro druhého a neobmedzuje sa iba na dodržiavanie záväzkov vyplývajúcich z priateľstva, ale ide ďalej bez vypočítavosti a ohraničení. Toto uskutočnil živý a pravý Boh, ktorého tajomstvo nám zjavuje sv. Ján: «Boh je láska» (1 Jn 4,8.16).

V „A" cykle máme pred očami dni Noema. Náš život nesmieme obmedziť ako v tých dňoch len aby sme jedli, pili, ženili sa... Preto je aktuálne povzbudenie „...buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete..." (Mt 24,38).
„B" cyklus od sv. Marka rovnako aktuálny nám pripomína: „Majte sa na pozore..." (13,33). Vieme pred čím? Čo naše hriechy, chyby, pády, omyly?
„C" cyklus nám pripomína znamenia z okolia: Čo očakávame? Máme sa vzpriamiť... modliť sa v čase celého cirkevného roka. Boh dáva v Ježišovi z Nazareta celému ľudstvu nové, konečné smerovanie k obnovenému bytiu ľudskej osoby, charakterizovanému tým, že pochádza od Boha a má k nemu smerovať. Môžeme tieto úvahy zdieľať spolu v spolupráci medzi rozličnými myšlienkovými prúdmi a teológiou. Obnovujme si vieru. Je to vzácny dar.

Pokúste sa ju vnímať ako znamenie Božej vernosti, ktoré vám ponúka príležitosti pripodobniť sa vo svojom živote Kristovi a nechať sa ním posväcovať až k dokonalosti. Liturgický rok, ktorý bude aj pre nás mementom - tajomstvo Božej vernosti, na základe ktorej sme povolaní stavať svoj vlastný život. Prežívaním a slávením tohto obsahu viery spolu s Cirkvou spoznáte, že Boh je jediným Pánom vesmíru a dejín, bez ktorého každému ľudskému úsiliu hrozí, že sa stratí v ničote. Liturgia prežívaná v jej skutočnom duchu je vždy školou žitia kresťanskej viery. Žijeme v období, v ktorom sa často stretávame ľahostajnosťou voči Bohu. Myslím si však, že v hĺbke sŕdc tých, čo žijú vzdialení od Boha, jestvuje nostalgia po nekonečne. Úlohou je svedčiť o Bohu, ktorý je blízko a zjavuje sa pri hľadaní pravdy a riadi každú činnosť. Amen.

YouTube | Gloria.tv