Meditácia na 02.12.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka 

Pondelok po 1. adventnej nedeli | Mt 8,5-11

separator.png

Neprehliadnite - NOVINKY

separator.png

Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí." On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho."
Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: „Choď!" – ide; inému: „Poď sem!" – tak príde; a svojmu sluhovi: „Urob toto!" - on to urobí." Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve."

separator.png

„Pane, nie som hoden..."
Ako žiť a prežiť čas ktorý je pred nami?

Držím v ruke návod na obsluhu mobilného telefónu. S takýmito a podobnými návodmi na obsluhu sa stretávame dennodenne. Pri každej kúpe nejakého spotrebiča dostaneme ako samozrejmosť aj múdru knižočku, v ktorej sa dočítame, ako pracovať z dotyčným spotrebičom, čo s ním robiť nemáme prípadne čo robiť, keď sa nám na ňom niečo pokazí. Tieto návody na dobrú spoľahlivosť môžu byť maličké možno ako tento, ale môžu to byť aj obrovské knihy dosahujúce niekoľko tisícok strán. Jednoducho povedané - čím je spotrebič náročnejší na obsluhu, tým je návodu geometricky viac. Existujú však aj stroje, ktoré vyžadujú niekoľkoročnú prípravu, aby sa zabezpečilo, že budú fungovať a ten vyučený technik si poradí s každým problémom. Prečo tu dnes toľko hovorím o nejakých návodoch? Je to preto, lebo v dnešnom evanjeliu sme tiež dostali od Pána Ježiša jeden návod. A tento návod určite nepatrí medzi tie extra dlhé, veď som ho prečítal behom pár sekúnd. A dovolím si teda povedať, že je to jeden z najkratších návodov aké poznám, veď sa vojde do dvoch viet. Aké je to veta? „Pane, nie som hoden..."

Tak, to je celý návod týchto pár slov. Ešte vám však dlžím jednu dôležitú informáciu a to: načo tento kratučký návod vlastne je..? Ak vás to teda zaujíma, poviem vám to - je to návod na „Šťastný život."

A kto z nás by nechcel byť skutočne šťastný a prežiť život, ktorý sa oplatí žiť..!? Nebolo tomu inak ani za Ježišových čias. A tak môžeme byť naozaj vďační jeruzalemskému stotníkovi, že prišiel za Ježišom. Uzdravenie sluhu je pre neho šťastie. Svätý František Saleský raz nádherne povedal „Na jednu lyžičku medu sa chytí viac múch než na celý sud octu". Ježiš získal stotníka ktorý iste mal rád sluhu. A my si musíme uznať, že často pracujeme, len s tým sudom octu. Sú to hnevy, nadávky, rozčúlenia, zlorečenie, trieskanie, urážky, vyhrážky proti všetkému, čo nie je podľa nás. Môže sa to týkať manžela, ktorý si rád vypije, nepomáha manželke, nechce sa mu do kostola na svätú spoveď a podobne.

Musí to byť však láska vrcholne trpezlivá a žiada sa mi povedať medová. Lebo len s takouto láskou môžeme vidieť úspech. Rovnako, videla svätá Monika syna Augustína. Sudom octu by ho nikdy neobrátila. A my sme jej za jej 15 ročnú trpezlivú medovú lásku vďační.

Sme na začiatku cirkevného roka. Začína sa možnosť čoho? Odpovedzme si. Zmena života.
V čom?
Ako?
Prečo?
Nikto nás nenúti. Ježiš pozýva... Nový život. Radostnejší. Pokojnejší.
...vernosť, pohoda...

Uznajme, čo nás mení, je láska. Odíďme hlboko zasiahnutí práve ňou - láskou. Amen.

YouTube | Gloria. tv