Meditácia na 21.12.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

21. decembra - adventná féria | Lk 1,39-45

separator.png

Prečítajte si román zo súčasnosti, ktorý začína práve na Mariánskej hore v Levoči:

daj_sa_mu_cely_l__stancek_juli_kubi_ps.jpg

separator.png

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán."

separator.png
Príprava - očakávanie - návšteva

Tak, ako sme pripravení na návštevu dieťaťa Ježiš? Ako ste pokročili s prípravami na Vianoce? ....O čom to hovorím? Prežívame poslednú adventnú nedeľu. Príbuzná Alžbeta o nej, vedená Duchom Svätým, hovorí: „A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán" (Lk 1,45).

K latinskému slovu advent (príchod) bezpochyby patrí aj slovo visitatio, ktoré jednoducho znamená „návšteva". Túto udalosť nádherne opísal v liste svätý biskup Ambróz. Hovorí: Keď anjel zvestoval Panne Márii tajomnú udalosť, doložil svoju vierohodnosť príkladom, že stará a neplodná žena počala dieťa, a takto chcel Máriu uistiť, že Boh môže všetko, čo chce. Len čo to Mária počula, ponáhľala sa do hornatého kraja.,,Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a naplnil ju Duch Svätý" (Lk 1,41). Alžbeta prvá počula hlas, ale Ján prvý pocítil milosť, a radostne sa zachvel pre veľké tajomstvo; ona vníma Máriin príchod, on Pánov. Skrze matky sa začínajú veľké tajomstvá lásky. Dieťa sa zachvelo a matku naplnil Duch Svätý. Ján, hoci v lone staručkej matky, prvý poznáva Pána a chveje sa radosťou. Keď sa Ján zachvel, Alžbetu naplnil Duch Svätý. Alžbeta naplnená týmto duchom zvolala prorocky, „ ... blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán" (Lk 1,45). A dieťa, ktoré očakáva je „Pán" (Kyrios) a Mária je teda „Matka môjho Pána".

Pojem "navštívenie" stratilo v našom ponímaní radostný význam. Aj keď je nám to možno ťažké, mali by sme sa predsa len pokúsiť chápať aj takéto dni spôsobom: Pán na chvíľu prerušil moju aktivitu, aby ma priviedol do ticha. Ako Ježiš patril a patrí všetkým ľuďom, tak aj my im máme patriť. Teda nežijeme pre seba, ale tiež pre blížneho a pre svet, do ktorého nás Boh vsadil. Aký je môj postoj k životnej situácií, očakávanej návšteve, k blížnemu k samotnému Bohu?

A tak môžeme spolu prosiť: "Pane daj, aby v každom človeku bola Máriina duša, aby ťa velebil; daj aby v každom bol Máriin duch, aby jasal v Bohu! Prosíme ťa, chráň nás od hriechu, daj nech každá nepoškvrnená duša prijímal Božie Slovo. Daj, aby každá taká duša ťa mohla velebiť, ako Ťa velebila duša Máriina a jej duch jasal v Bohu Spasiteľovi. Amen."

YT | GTV